Nyhetsarkiv 2012

Åpent møte om 65G

Onsdag 12. september, kl 14.00 inviterer vi til åpent møte om 65G i SIOPS lokaler i Bernhard Getz gt. 3.

Det er mange spørsmål knyttet til hva den nye forskriften om 65G vil bety for hver enkelt veteran, og dette møtet vil være en ypperlig sjanse til å stille spørsmål om ordningen.

Ingen klare svar kan gis før noen saker har blitt prøvd i Statens Pensjonskasse. SIOPS jobber bl.a. ovenfor Departementet, politikere og SPK for å sikre en best mulig gjennomføring av sakene. SIOPS er særlig opptatt av at sakene ikke skal trekke ut i tid og at saksbehandlingen må være så enkel som mulig. Vi ønsker å dele informasjon med alle interesserte og inviterer derfor til åpent møte 12. september.

Møteleder vil være Anders Grindaker og vi har også invitert SPK til møtet. Vi jobber med å få til en live-blogging av møtet. Kommer tilbake med mer informasjon om dette.

Hjertelig velkommen!