Nyhetsarkiv 2012

LOSer i SIOPS

Logo - ExtraStiftelsen

SIOPS fikk i 2011 støtte fra ExtraStiftelsen til pilotprosjektet LOS. I løpet av foregående år har 9 LOSer gjennomført et sammensatt kompetanseprogram. De skal nå, gjennom frivillig innsats, hjelpe andre veteraner med behov for ulike former for bistand og støtte. Gjennom programmet har LOSene fått formell kompetanse innen ulike områder som eksempelvis selvmordsforebygging, rus, jus og selvhjelp. Vi har loser fra Brønnøysund til Moss. Vi håper på flere i 2012.

LOSer i SIOPS

18. januar 2012 ble siste LOS-kurs holdt i SIOPS’ lokaler i Oslo. Vi er svært stolte over å kunne informere om at vi nå har 9 LOSer, som gjennom frivillig innsats, er beredt til å bistå skadde soldater med støtte og veiledning innenfor ulike områder. LOSene har gjennomført kurs innen:

 • selvmordsforebygging
 • erstatningsprosesser
 • samtalemetodikk knyttet til rus
 • igangsetterkompetanse for selvhjelpsgrupper
 • grunnkurs i systemlogikk innenfor offentlig forvalting

LOSene har i utgangspunktet selv lang erfaring innen flere av områdene, og har realkompetanse gjennom mange år med veiledning. Denne kompetansen er nå formalisert, og ikke minst gitt et løft. Vi i SIOPS er svært fornøyd med gode foredragsholdere og kursledere som har bidratt til dette løftet gjennom solid faglig kompetanse, engasjement og inspirasjon!

Gjennom LOS-programmet har SIOPS nå fått regionale satellitter. Det er vi svært glade for! Vi har LOS følgende steder:

 • Bergen
 • Stavanger
 • Østfold
 • Akershus
 • Oslo
 • Nordland

Dersom man ønsker kontakt med LOS, må man de første månedene ta kontakt på epost eller telefon sentralt i SIOPS, som videreformidler kontakt. Send epost, eller ring/sms 480 30 559. Kontakt til regional LOS videreformidles umiddelbart.