Nyhetsarkiv 2013

Manglende informasjon fra forsvaret

Veteranen Hans Bjarne fikk aldri ut informasjon fra Forsvaret om han kunne ha vært utsatt for radioaktiv stråling under tjenesten i Kosovo. Veteranforbundet SIOPS reagerer kraftig på at Hans Bjarne ikke fikk svar på alle henvendelsene han sendte til Forsvaret etter han kom hjem fra utenlandstjeneste.

I 2011 fikk veteranen Hans Bjarne konstatert hjernesvulst, og etter samtale med kirurgen kom det fram at svulsten kunne ha sammenheng med utenlandstjenesten. Hans Bjarne tok deretter kontakt med Forsvaret, men fikk aldri tilbakemelding på sine henvendelser.

Til NRK uttaler Anders Grindaker i Veteranforbundet SIOPS at denne saken dessverre føyer seg inn i en rekke av andre saker, og han setter spørsmålstegn med hvorfor det ikke er vilje hos Forsvaret til å svare på spørsmål om den enkeltes helse. I forbindelse med denne saken har også opposisjonen på Stortinget uttalt at Forsvaret ikke gjør nok for veteranene i ettertid.