Nyhetsarkiv 2013

Veien videre etter rapportene om gulfkrigsveteraners helseproblemer

Gulf-gruppen i Veteranforbundet SIOPS inviterer til åpent møte om veien videre etter de to rapportene om gulfkrigsveteranenes særlige helseproblemer. Møtet finner sted i våre lokaler i Bernhard Getz gate 3 den 28. januar 2013 kl. 14.30.

På oppdrag fra Forsvarsdepartementet, og etter innspill fra veteranorganisasjonene, nedsatte Forsvarets sanitet ned en arbeidsgruppe som har utarbeidet to rapporter som omhandler gulfkrigsveteranenes særlige helseproblemer. Rapport nummer en som er en gjennomgang av forskningslitteratur kan leses her, mens rapport nummer to som er en spørreundersøkelse kan leses her.

Fra arbeidsgruppen som har utarbeidet rapporten kommer Jo Haldar Kvello for å innlede om rapporten og Gulf-gruppens arbeid og anbefalinger i forhold til problemstillingen knyttet til gulfveteranenes helse. Etter innledningen fra Kvello åpnes det for spørsmål, synspunkter og betraktninger fra de frammøtte.

Vi håper så mange som mulig har anledning til å komme for å diskutere dette meget viktige temaet!