Nyhetsarkiv 2013

Gulfkrigslidelsen må anerkjennes!

Under det åpne møte om gulfveteranenes særskilte helseproblemer den 28.01.13 kunne farmasøyt og gulfveteran Jo Haldor Kvello fortelle at "Gulf war illness", eller gulfkrigslidelse på norsk, er anerkjent i USA og England. I USA antas det at en fjerdedel av de 600.000 soldatene som tjenestegjorde i den første Gulfkrigen har denne lidelsen. I Norge anerkjennes ikke gulfkrigslidelsen, til tross for at norske soldater har tjenestegjort i de samme områdene som britiske og amerikanske.

Kvello, som selv var en del av arbeidsgruppen som utformet de to rapportene om gulfveteranenes helseproblemer, innledet møte med å fortelle om gulfkrigslidelsens symptomer og årsaker, samt arbeidet med de to rapportene.

Etter innledningen fra Kvello ble det åpnet for spørsmål, kommentarer og synspunkter på hvordan det bør arbeides videre med problematikken knyttet til gulfveteranenes helse.

Styreleder i Veteranforbundet SIOPS, Petter Kjendlie, uttalte at det dessverre er politisk uvilje til å anerkjenne at dette er en reell lidelse også blant norske gulfveteraner. Han kunne love at SIOPS skal fortsette å kjempe for at gulfkrigslidelsen anerkjennes i Norge og at høyrisikogruppen fra Gulfkrigen får tilstrekkelige helseundersøkelser!