Nyhetsarkiv 2013

Etterlyser rapport om sivile veteraner

Veteranforbundet SIOPS var tilstede da forsvarssjef Harald Sunde og veteraninspektør Robert Mood overrakte rapporten "Evaluering av veteranrelaterte oppgaver i Forsvaret" den 08.02.13 i Oslo Militære Samfund til forsvarsminister Anne Grete Strøm Erichsen. Dessverre er dette ikke en representativ undersøkelse da de spurte fortsatt arbeider i Forsvaret. De aller fleste veteraner er tilbake i sivilsamfunnet, og Veteranforbundet SIOPS etterlyser en tilsvarende undersøkelse som tar for seg veteraner som har sluttet i Forsvaret.

Til tross for at undersøkelsen kun fokuserer på de som fortsatt er ansatt i Forsvaret er det urovekkende at så mange som 47,5 % av de spurte kjenner noen som har fått problemer som følge av deltakelse i intops. Til "Her og nå" på NRK P1 forsøkte veteraninspektør Robert Mood å bagatellisere dette høye antallet ved å uttale at dette kunne tyde på at mange kjente de samme personene som hadde problemer og at dette var et signal på åpenhet omkring belastninger blant veteraner. Veteranforbundet SIOPS er ikke like beroliget som Mood over dette tallet, og med en veteranpopulasjon på over 100.000 er det lite sannsynlig at veteranene kjenner de samme personene som har problemer etter endt tjeneste i intops.

Det er vel og bra at Forsvaret evaluerer sin egen virksomhet og gjennomfører undersøkelser blant sine egne ansatte, men skal vi få våre veteraner "helt hjem" er vi avhengige av å vite hvordan det står til med de veteranene som ikke er ansatt i Forsvaret lenger.

Innslaget på "Her og nå" der Robert Mood, Veteranforbundet SIOPS og veteran Stig Eie intervjues kan lastes ned som podcast her.

  • Skriv ut