Nyhetsarkiv 2013

Regional veterankonferanse i Trondheim 14.03.13

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) arrangerer den 14.03.13 konferansen "FN- og NATO-veteraner i et familieperspektiv" i Trondheim.

Invitasjon og program kan lastes ned her.