Nyhetsarkiv 2013

Afghanistanundersøkelsen

Forsvarsminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen har nå mottatt Afghanistanundersøkelsen som ser på den psykiske helsen hos militært personell som har tjenstegjort i Afghanistan fra 2001-2011.

Rapporten kan i sin helthet lastes ned her.

Veteranforbundet SIOPS er ikke overrasket over tallene. Undersøkelsen viser at det er 7%, rundt 500 stykker som har behov for helsemessig bistand, oppfølging og behandling. Veteranforbundet SIOPS påpeker at tallene ikke skiller på de som er stadig tjenestegjørende og de som ikke lenger jobber i Forsvaret. Videre vet vi at psykiske belastningsskader oppdages og erkjennes over tid. Forsvarsministeren er på banen for å bidra til at alle veteraner som trenger det skal få den hjelp de har rett og krav på.

Men hvor er helseminister Jonas Gahr Støre? Det er politisk bestemt at det er sivilsamfunnet som har ansvaret for oppfølgingen av veteraner. Og spesialisthelsetjenesten er ikke rustet for å hjelpe veteraner. Når tallene nå foreligger er det tid for å brette opp ermene også for statsråder i de sivile departementene.