Nyhetsarkiv 2013

Veteranforbundet SIOPS på regional veterankonferanse

- Det er dere som sitter i denne salen her som skal ta dere av soldaten når han eller hun har behov for hjelp og bistand etter endt tjeneste, sa talsperson Anders Grindaker i Veteranforbundet SIOPS med henvisning til representantene fra det sivile hjelpeapparatet under konferansen "Veteranene og samfunnet - utfordringer og muligheter" i Kristiansand 25.02.13.

Som en del av regjeringens handlingsplan "I tjeneste for Norge" er RVTS Sør et av fem regionale kompetansesentre som skal gjennomføre kompetansehevende tiltak på veteranområdet for det sivile hjelpeapparatet. Konferansen på Arkivet i Kristiansand er et ledd i denne prosessen.

I forbindelse med at psykologene Tomas Langkaas og Finn Magnus Borge fra Modum Bad skulle foredra om sine erfaringer med å behandle veteraner med PTSD ble det vist en informasjonsfilm som Veteranforbundet SIOPS har fått produsert. I forkant og etterkant av denne filmen holdt talsperson i Veteranforbundet SIOPS Anders Grindaker innlegg om reintegrering av soldaten til det sivile samfunn. Han hadde en klar henvisning til de mange fremmøtte fra det sivile helse- og sosialvesenet om at det kan få store arbeids- og sosialpolitiske konsekvenser dersom hjelpeapparatet ikke har nok kunnskap til å reintegrere soldaten tilbake til det sivile samfunnet på en tilfredsstillende måte.

Som en del av prosessen med å øke kunnskapen om veteraner i det regionale sivile hjelpeapparatet har RVTS Sør nedsatt en arbeidsgruppe der blant annet Harald Evensen fra Veteranforbundet SIOPS er medlem.