Nyhetsarkiv 2013

Nye tillitsvalgte i Veteranforbundet SIOPS

Årets landsmøte er gjennomført på Bæreia, og med rekordstort oppmøte er vi meget fornøyd med både gjennomføringen av landsmøte og det faglige og sosiale innholdet.

Landsmøtereferatet kan leses her. Handlingsplanen for perioden 2013/14 som ble vedtatt under landsmøte kan leses her, og styrets årsberetning 2012/13 her.

Nedenfor kan du se oversikten over den nye sammensetningen i styret og de øvrige komiteer.

Nytt styre

Styreleder: Petter Kjendlie
Nestleder: Bjørn Pettersen

Øvrige styremedlemmer

Torstein Hellesnes
Sigrund Drivenes
Tom Erik Løkken
Jøran Dahl
Kjell Einar Kvilhaug
Anne-Margrethe Krogseth
Reidar Bjørn Melhuus

Kontrollkomité

Leder: Gudrun Haabeth Grindaker
Øvrige medlemmer: Kjell L. Aslaksen og Teddy Kjendlie

Valgkomité

Leder: Arve Marcelieus Aasbak
Øvrige medlemmer: Harrieth Lockert Aas og Afshin Ebrahimian