Nyhetsarkiv 2013

Veteranene sviktes igjen!

Regjeringens veteranoppfølging, bare prat?

Veteranforbundet SIOPS er svært kritiske til at Forsvarsdepartementet (FD) og Forsvarets Veterantjeneste (FVT) ikke følger opp lovnader til veteranorganisasjonene. Gjentatte ganger har FD/FVT oppfordret Veteranforbundet SIOPS til å igangsette mestringsaktiviteter for veteraner som sliter etter endt tjeneste.

Verken FD eller FVT bevilger penger til aktiviteter de har anbefalt Veteranforbundet SIOPS å iverksette og søke finansiert. Det gis heller ikke avslag på søknadene. Dessverre blir det bare prat og ingen beslutning.

Styret i Veteranforbundet SIOPS er svært kritiske til at slike lovnader ikke følges opp. Manglende behandling og gjennomføring betyr at konkrete aktiviteter for veteraner ikke kan gjennomføres. Nok engang skuffes veteraner.

Veteranforbundet SIOPS har på direkte oppfordring fra både FD og FVT planlagt ulike aktivitets- og mestringstiltak for veteraner og pårørende. Det er signalisert støtte og velvillig behandling, men ingen ting skjer og vi er fire måneder inn i budsjettåret.

Oppfølging av veteraner fra internasjonale operasjoner kommer blant annet til uttrykk i Regjeringens handlingsplan «I tjeneste for Norge» der 126 tiltak skal iverksettes for tettere oppfølging av veteranene. Samarbeid med veteranorganisasjonene skal stå sentralt. Dette følges ikke godt nok opp.

For konkrete eksempler, ta kontakt med:

Talsmann Anders Grindaker 932 87 239 Send e-post
Daglig leder Heidi Hovland Bergfald 480 30 559 Send e-post
Styreleder Petter Kjendlie 936 11 503 Send e-post