Nyhetsarkiv 2013

Sykkelsuksess!

De 30 veteranene hadde lagt over 11,5 mil bak seg på sykkel fra Kongsvinger, og til tross for til dels kraftig regn i Oslo var det lite å utsette på humøret til denne spreke gjengen da de ankom Akershus Festning kl. 17.30 på 8. mai. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Valgerd Svarstad Haugland, syklet sammen med veteranene den siste etappen fra Middelalderparken, og i sin tale til syklistene på festningsplassen uttrykte hun blant annet både glede og overraskelse over alderen til syklistene. Når hun tenkte på veteraner så hun nemlig for seg gamle menn med stokk og frakk.

Aldersmessig var det et godt spenn i sykkelgruppa, fra midten av 20-årene til midten av 60-årene. Gruppa besto av både stadig tjenestegjørende og ikke-tjenestegjørende veteraner. I tillegg syklet Erik Vea, som er kultursjef i Sørum kommune, fra Kongsvinger Festning til Lørenskog.

Den første etappen startet kl. 08.00 fra Forsvarets Veteransenter på Bæreia der det var flaggoppheising. Videre bar det avsted til Kongsvinger Festning der oberstløytnant John Petter Bachke holdt tale og la ned krans. På festningen var også NRK Hedmark tilstede for å lage reportasje. Reportasjen kan du se her.

Det var lagt opp til flere stopp underveis, og i kommunene Årnes, Sørum, Skedsmo (Lillestrøm) og Lørenskog var det matstasjon og tale av ordfører. Lillestrøm og omegn lotteforening bisto i Årnes, mens den siste matstasjonen i Middelalderparken bemannet Oslo lotteforening. Ved siste matstasjon kunne det også konstateres at det ikke hadde vært et eneste uhell underveis. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Valgerd Svarstad Haugland, møtte syklistene her for "sjarmøretappen" inn til festningen. Det samme gjorde Kristian og Einar Rubach fra Militære Veteraners Motorsykkelklubb som kjørte følgemotorsykkel det siste stykket.

Vel framme på Akershus Festning ble veteranene møtt med applaus fra et publikum som grunnet været hadde gjemt seg under telt. Regnet stoppet imidlertid ikke syklistene som stilte seg på rekke foran de oppmøtte for å motta en velfortjent hyllest. Etter applausen var det tid for taler fra brigader Jon Einar Hynaas ved Akershus Festning, Valgerd Svarstad Haugland, leder for Støtt våre soldater Jon Rogstad og forsvarsminister Anne-Grethe Strøm Erichsen.

At sykkelturen var en suksess er det liten tvil om, og fra årets deltakere er det et "absolutt krav" om at denne turen arrangeres også neste år. Vi håper enda flere stiller opp neste år, så det er bare å hoppe på sykkelen og begynne oppladningen. På hjul med veteraner ruller videre!

Tusen takk til alle deltakere og støttespillere som gjorde denne sykkelturen mulig. Vi sees igjen neste år!