Nyhetsarkiv 2013

Skriving som traumebehandling

Forfatter og veteran Knut A. Braa samlet over 20 tilhørere da han gjestet Veteranforbundet SIOPS’ lokaler den 14.05.13 for å fortelle om boken "Den lange veien hjem", og hvordan skriving har fungert som god traumebehandling for han.

Braa innrømmet ovenfor forsamlingen at det, selv etter mange år, ikke er enkelt for han å snakke om "Den lange veien hjem". I motsetning til hans andre bøker er historien i denne boken selvopplevd, og selv om det er over 30 år siden han var i Libanon tenker han hver dag på opplevelsene derfra.

- Det er som jeg ikke har gått av vakt enda, kunne Braa fortelle.

Det som begynte som en oppfordring fra psykologen om å få ned opplevelsene fra Libanon på papiret utviklet seg etter hvert til et bokmanus. Et bokmanus som var så strekt og gripende at flere forlag ikke ønsket å utgi den. Braa er ikke i tvil om at skriving er god traumebehandling, og han oppfordrer andre veteraner til å skrive om det de har opplevd i internasjonale operasjoner. Han kunne videre fortelle at både hans egne opplevelser fra Libanon og andre veteraners historier har vært viktige inspirasjonskilder for hans seks skjønnlitterære bøker.

Det er liten tvil om at Braa sin bok "Den lange veien hjem" betyr, og har betydd, mye for veteraner som har pådratt seg psykisk belastningsskader etter internasjonale operasjoner. Han har på mange måter gitt den skadde veteranen en stemme, og han kunne fortelle at flere veteraner han har vært i kontakt med har gitt "Den lange veien hjem" til sin lege eller psykolog for bedre å kunne gi et bilde av hvordan det oppleves å være skadd veteran.

Braa legger ikke skjul på at han er skadet for livet, noe som påvirker hans virke som forfatter. Selv om Braa alltid går rundt med notatblokk har han ikke fått arbeidet med et bokmanus på to år.

- Skrivingen min er nesten manisk. Nå som jeg er i gang med sak mot Statens Pensjonskasse er det som om livet mitt er på vent, og derfor ligger skrivingen nede for øyeblikket, fortalte han.