Nyhetsarkiv 2013

Spør om pasienten har tjenestegjort i internasjonale operasjoner

- Spør alltid pasienten om han eller hun har tjenestegjort i internasjonale operasjoner dersom dere gjenkjenner noen av eksemplene og symptomene vi har beskrevet for dere. Det er meget sjeldent at personen sier dette selv, og som regel tar ikke veteranen kontakt med det sivile hjelpeapparatet på grunn av tjenesten og psykiske problemer som følge av den. Dette var en av beskjedene fra Veteranforbundet SIOPS til de over 60 sykepleierne, legene, psykologene og NAV-ansatte som 22.05.13 hadde møtt opp på Høgskolen i Hedmark for å høre om psykiske belastningsskader etter internasjonale operasjoner.

I forbindelse med at NSFLIS Hedmark (NSFLIS er en faggruppe for sykepleiere med videreutdanning i intensivsykepleie) arrangerte temadag om PTSD hadde Veteranforbundet SIOPS blitt invitert for å foredra om psykiske belastningsskader som følge av deltagelse i internasjonale operasjoner. Foredraget var todelt der den først delen inneholdt en forelesning om definisjon/kriterier for PTSD, utbredelse blant norske og internasjonale veteraner og historikken til begrepet PTSD. Det ble også drøftet i hvor stor grad begrepet PTSD er dekkende for flere av de psykiske belastningsskadene som kan oppstå etter endt tjeneste. Veteranforbundet SIOPS mener det også er relevant å snakke om en belastning over tid da mange veteraner verken beskriver en akutt hendelse eller en potensielt traumatisk begivenhet. Ofte beskrives det gjentatte belastninger eller mer lavgradig belastning over tid.

Del to av foredraget var lagt opp som en samtale mellom talsperson i Veteranforbundet SIOPS, Anders Grindaker, og veteranene Per Otto Olsen og Morten Blom. Temaet for samtalen var livet etter endt tjeneste, og samtalen kretset blant annet om møte med helsevesenet, hvordan hverdagen med psykisk belastningsskade fortoner seg og ikke minst hvordan livet med skade mestres. Samtalen gjorde sterkt inntrykk på de fremmøtte, og det manglet ikke på respons fra publikum i form av spørsmål, kommentarer og refleksjoner.

Vi i Veteranforbundet SIOPS håper og tror at denne dagen var nyttig, interessant og lærerik for tilhørerne, og at de tar med seg den nyervervede kunnskapen videre med seg i arbeidet sitt.