Nyhetsarkiv 2013

Takk for hyggelig sommertreff!

SIOPS' sommertreff samlet den 19.06.13 mellom 30 og 40 veteraner, medlemmer og støttespillere i Bernhard Getz gate 3. Sommertreffet inneholdt både musikalske innslag fra to unge trubadurer og veteranfaglige innslag i form av innlegg fra veteraninspektør Robert Mood og styreleder i SIOPS Petter Kjendlie.

Robert Mood la i sitt innlegg vekt på fellesskap og samhold blant veteranene og snakket om hvor uhensiktsmessig det er for veteransaken å kun fokusere på dikotomien skadde/friske veteraner eller unge/gamle veteraner. Istedenfor å vektlegge forskjellene mellom veteranene bør blikket rettes mot de felles referansene og opplevelsene veteraner har tilegnet seg etter tjeneste i internasjonale operasjoner, mente Mood.

Styreleder Petter Kjendlie fortalte om de ulike mestringsaktivitetene som SIOPS planlegger å gjennomføre framover, og han trakk særlig fram Soldier Ride som du kan lese mer om her.

SIOPS ønsker også å benytte anledningen til å ønske alle en riktig god sommer. Vi i SIOPS tar ikke ferie, men kontoret vil ikke være bemannet i uke 28. Det vil derfor kunne ta noe tid før henvendelser blir besvart, men vi svarer så raskt som mulig.