Nyhetsarkiv 2013

Undersøkelse om veteraners levekår

Den 16. september la Statistisk sentralbyrå (SSB) fram undersøkelsen "Veteraners levekår. Forsvars- og politipersonell som har deltatt i internasjonale operasjoner" der levekårene til om lag 2000 forsvars- og politiveteraner er kartlagt og sammenlignet med tilsvarende funn fra ulike levekårsundersøkelser som dekker hele befolkningen.

Til undersøkelsen tok SSB utgangspunkt i vernepliktsverkets lister over ca 30 000 tjenestegjørende fra Libanon, Balkan, Gulfen og Afghanistan. Av disse trakk de et utvalg på 3000 veteraner med fast adresse. I tillegg ble det trukket ut 500 politiveteraner fra politidirektoratets registre. Det ble gjennomført telefonintervjuer og sendt ut spørreskjemaer til de veteranene som ble trukket ut. 63 % svarte på telefonintervjuene, mens kun 46 % valgte å svare på spørreskjemaet. SIOPS mener denne svarprosenten er altfor lav og setter spørsmålstegn ved om frafallet er særlig stort blant veteraner med psykiske belastningsskader.

Etter at levekårsundersøkelsen ble offentliggjort har både Forsvaret og regjeringen vært ute i media og friskmeldt veteranenes livssituasjon. Stort sett alle medier og organisasjoner har fokusert på den vellykkede og suksessfulle veteranen. SIOPS synes det er positivt at det går bra med de aller fleste som reiser i internasjonale operasjoner, men det er mer interessant å rette fokus mot de som sliter enn å friskmelde seg selv. At hele 13 % oppgir at de har fått svekket psykisk helse som følge av deltagelse i internasjonale operasjoner er det som bør tas tak i, og ikke at de aller fleste klarer seg bra. Samtidig vet vi at det kan ta år før psykiske, og enkelte fysiske sykdommer, gir utslag hos den enkelte. Det er meget uheldig dersom tallene som kommer fram i levekårsundersøkelsen bagatelliseres og veteranenes levekår nå "kvitteres ut".