Nyhetsarkiv 2013

Regjeringsplattformen og veteranpolitikk

SIOPS merker seg at det er mye god og solid veteranpolitikk i den politiske plattformen til Høyre og FRP. I dokumentet fra de to partiene vektlegges særlig styrking av den helsemessige og sosiale oppfølgingen, økonomisk sikkerhet og støtte til pårørendearbeid.

Vi merker oss også at mye av det SIOPS har argumentert og kjempet for tas inn i den politiske plattformen. Den nye regjeringen ønsker i større grad å løfte veteranarbeidet for de ikke-tjenestegjørende veteranene inn i sivilsamfunnet, noe vi har ønsket lenge. Videre kommer det fram at den nye regjeringen ønsker å sentralisere saksbehandlingen for veteraner. Vi savner en konkretisering når det gjelder ønsket om sentralisert saksbehandling, og tar opp igjen vårt argument om et sentralt NAV-kontor med vedtaksmyndighet.

Hele regjeringsplattformen til Høyre og FRP kan du lese under.