Nyhetsarkiv 2013

Bevilgningsrot hindrer utbetaling av kompensasjon

Det er med oppgitthet vi konstanter at det nok en gang stikkes kjepper i hjulene for en anstendig behandling av skadde veteraner. Etter årelange prosesser med Statens Pensjonskasse (SPK) opplever flere skadde veteraner som har fått innvilget kompensasjon for psykiske belastningsskader som følge av deltagelse i internasjonale operasjoner at utbetalingene uteblir.

Dette skyldes ikke mangel på politisk vilje. Stortinget har gjort vedtak om at soldater som har pådratt seg psykiske belastningsskader som følge av tjeneste i internasjonale operasjoner har rett til erstatning og det foreligger således en politisk vilje fra hele det politiske Norge. Det er da med undring man konstaterer at Forsvarsdepartementet (FD) ikke evner å tilrettelegge og gjennomføre de politiske vedtak som er truffet.

Etter SIOPS erfaring har også SPK denne gangen opptrådt ryddig, og for nærmere et halvt år siden meldte de inn behov for økte bevilgninger. Forsvarsdepartementet har ikke evnet å fremme forslag om bevilgningsøkning i tide. Dette fremstår som unødvendig rot fra departementets side.

Men Stortingsproposisjonen om bevilgningsøkning til den særskilte kompensasjonsordningen er i alle fall nå fremsatt, og SIOPS forventer nå en rask behandling av denne i Stortinget.

Oppdatering

Fredag 18. oktober 2013 18:30. I følge Forsvarsdepartementets pressemelding nr.: 95/2013, har den nye forsvarsministeren, Ine Marie Eriksen Søreide, tatt raskt tak i denne saken.