Nyhetsarkiv 2013

Anders Grindaker er nominert til Forsvarets veteranpris!

Anders Grindaker er en av syv nominerte til Forsvarets Veteranpris som deles ut under den Nasjonale Veterankonferansen den 24.10.13. Det er første gang denne prisen deles ut, og i komiteens begrunnelse kommer det fram at "I en rekke år har Grindaker jobbet iherdig for å få situasjonen til de skadde veteranene fram i lyset. Gjennom sitt arbeid har skadde veteraner fått økt oppmerksomhet og tillit i befolkningen og i det politiske miljøet. Grindaker har også engasjert seg privat for å bistå skadde soldater etter tjeneste."

Forsvaret mottok til sammen 61 forslag fordelt på 38 ulike kandidater i 2013. Av disse har komiteen plukket ut sju kandidater (finalekandidater). Det er Forsvarets veteraninspektør som tildeler prisen etter innstilling fra veterankomiteen.

Dette er komiteen
  • Generalmajor Robert Mood, Forsvarets veteraninspektør
  • Ine Marie Eriksen Søreide, forsvarsminister
  • Jon Michelet, forfatter, journalist og veteranforkjemper
  • Tom Ovind, sjef for Forsvarets mediesenter
  • Oberstløytnant Harald-David Meum, sjef dekorasjon og anerkjennelse i Forsvarets veteranavdeling
  • Kaptein Dag Eckhoff, Luftforsvaret