Nyhetsarkiv 2013

Det videre arbeidet skjer ikke i forhold til Forsvaret, men i det sivile samfunn

SIOPS stilte manns- og kvinnesterke under Nasjonal Veterankonferanse som ble avholdt i Bergen fra 22. til 24. oktober. Til sammen 20 stykker fra SIOPS hadde tatt turen til "Norges egentlige hovedstad", og vi var godt representert med både POCer, styret og administrasjonen. I tillegg hadde vi invitert med vår gode danske venn Thore Clausen fra Soldaterlegatet.

I følge Forsvaret, som var arrangør for konferansen, var hensikten med konferansen å skape en arena for diskusjon og videreutvikling av veteransaken og samarbeidet mellom Forsvaret og aktuelle etater og aktører. Med dette som bakgrunn var det duket for en tre-dagers samling i veteranens tegn der ulike synspunkter og meninger ble utvekslet og diskutert. I og med at det var Forsvaret selv som arrangerte denne konferansen var det ikke overraskende mest fokus på de stadig tjenestegjørende veteranene. Dette betyr imidlertid ikke at de stadige tjenestegjørende veteranene som pådrar seg skade i tjenesten ikke gjør seg de samme erfaringene med sivilsamfunnet sitt hjelpeapparat som de ikke-tjenestegjørende veteranene gjør.

I 2007 ble orlogskaptein Ronny Kristoffersen skutt i skulderen under et oppdrag i Afghanistan, og han kunne fortelle at det hadde vært tøffere å forholde seg til NAV og SPK enn det var å slåss mot Taliban. Dette er beskrivelser vi kjenner igjen fra de ikke-tjenestegjørende veteranene, men forskjellene mellom Ronny og de ikke-tjenestegjørende veteranene er at Ronny har en arbeidsgiver som har gitt han uvurderlig oppbakking. Ronny uttalte at han neppe hadde maktet å gjennomføre disse prosessene opp mot NAV og SPK alene. De veteranene som er ferdig med ansettelsesforholdet i Forsvaret og pådrar seg en psykisk belastningsskade 15 - 20 år etter tjenesten må som regel stå i dette alene. SIOPS savnet et fokus på de ikke-tjenestegjørende veteranene under denne konferansen, og håper at Forsvaret inkluderer erfaringer fra denne gruppen ved neste års konferanse. Kanskje vi da kan høre en skadd ikke-tjenestegjørende Libanonveteran fortelle sin historie?

Under Nasjonal Veterankonferanse slapp også de frivillige veteranorganisasjonene NVIO, NROF og SIOPS til med innlegg. Under sitt foredrag vektla talsperson i SIOPS Anders Grindaker at målet i det videre veteranarbeidet må være å heve kompetansen i det sivile samfunnet. Det innebærer blant at vi må etablere et behandlernettverk og et aktivt og eget kontor for veteraner i NAV:
- Se mot Elverum og hva Gunn og Guri har fått til! Her ser vi eksempelet på stor vilje og stor kunnskap som hindres av systemet. Som statssekretæren var inne på under åpningen av konferansen så bør noen deler av det sivile hjelpeapparatet sentraliseres der det er hensiktsmessig, meddelte Grindaker forsamlingen.

Han presiserte også at ikke det ikke er snakk om radikale endringer av velferdssystemet, men å tilpasse de allerede eksiterende systemer.

På konferansens siste dag ble Forsvarets Veteranpris delt ut for første gang. Prisen deles ut til personer eller organisasjoner som har nedlagt et særlig betydningsfullt arbeid for å fremme veteransaken ved å 1) skape stolthet blant, eller for, veteranene og/eller veteranfamiliene og 2) ha gjort seg bemerket gjennom uegennyttig innsats for veteranene eller veteranfamiliene/pårørende. Årets pris ble tildelt Terje Sæterbø og Jon Ivar Kjelling. SIOPS gratulerer de begge to, men ønsker særlig å gratulere Terje Sæterbø som gjennom en årrekke har hjulpet andre veteraner. Det er meget gledelig at Forsvaret anerkjenner likemannsarbeid på grasrotnivå. Det er dette arbeidet som Terje, og så mange andre ikke-tjenestegjørende veteraner, utfører som er veteranarbeid og veteransak i praksis!