Nyhetsarkiv 2013

Støtt SIOPS juleaksjon 2013!

Ønsker du å bidra til at veteraner som er skadet eller sliter får en meningsfylt hverdag gjennom ulike mestrings- og motivasjonsaktiviterer som er skreddsydd deres behov? I så fall bør du støtte SIOPS juleaksjon 2013!

SIOPS' viktigste målsetning er at alle veteraner skal komme helt hjem etter endt tjeneste. Veteraner har satt liv, helse og familielivet på spill for å løse Norges utenrikspolitiske forpliktelser, og enkelte veteraner opplever at livet deres har blitt totalt endret etter deltagelse i internasjonale operasjoner på grunn av psykiske eller fysiske belastningsskader. På mange måter har de ikke kommet helt hjem etter at de var ute og løste krevende oppgaver på våre vegne. Det er disse veteranene SIOPS jobber for, og det er disse veteranene som trenger et tilbud om meningsfylte mestrings- og motivasjonsaktiviteter. Gjennom å gi veteraner som er skadet eller som sliter dette tilbudet bidrar vi til å gjøre det mulig for den enkelte veteran å leve med sin skade i hverdagen.

Du kan hjelpe oss i SIOPS med det viktige arbeidet det er å få alle veteraner helt hjem ved å støtte vår juleaksjon!