Nyhetsarkiv 2014

Internasjonalt veteran- og pårørendesamarbeid!

Inngangen til et nytt år brukes ofte til å se tilbake på det som har skjedd foregående år. Det er liten tvil om at 2013 var et begivenhetsrikt år for alle oss som arbeider med veteransaken, så å oppsummere hele 2013 ville nok være alt for plasskrevende. SIOPS velger derfor å fokusere på det internasjonale samarbeidet i veteran- og pårørendearbeidet, et samarbeid som virkelig blomstret i fjor!

Danmark, Sverige, England, Estland, USA og Tyskland. Ulike aktører fra disse landene har på en eller annen måte samarbeidet med SIOPS i løpet av året som har gått.

Etter at SIOPS var på studietur i Danmark høsten 2012 etablerte vi et samarbeid med en gruppe danske veteraner som arbeider for å bedre skadde veteraners livssituasjon. Det finnes ingen egen interesseorganisasjon for skadde veteraner i Danmark, og med vårt over syv år lange dedikerte arbeid for å bedre skadde veteraners helsemessige, sosiale og økonomiske livssituasjon deler vi gjerne erfaringer. Nettopp derfor deltok vi med innlegg på den danske veterankonferansen i august, og rett før jul hadde vi besøk av en gruppe danske veteraner og støttespillere.

Når det gjelder pårørendearbeidet har vi samarbeidet tett med Sverige og organisasjonen Invidzonen. Da vi inviterte til oppstartssamling for vårt pårørende- og familienettverk den 14. september holdt Anna Nybling og Cesilia Karlsson Kabaca fra Invidzonen foredrag. De kunne fortelle om hvordan de har bygd opp et nettverk av over 20 mentorer som er tilgjengelig for andre pårørende rundt omkring i Sverige. Videre har de jevnlige samlinger hvor pårørende kan treffes, og til og med et eget pårørendekor!

I tillegg til nært samarbeid med aktører fra de skandinaviske landene har vi i året som har gått knyttet bånd med andre land. Veteran og styremedlem i SIOPS, Jøran Dahl, deltok da Estland for første gang feiret sin veterandag den 29. april. Han skrev et reisebrev fra denne turen som du kan lese her. Sommeren 2013 reiste en norsk delegasjon ledet av Anne-Margrethe Krogseth fra SIOPS for å delta på Soldier Ride i Tyskland. Soldier Ride er et sykkelløp for skadde veteraner som arrangeres hvert år av den amerikanske organisasjonen «Wounded Warrior Project». Hvordan den norske delegasjonen hadde det under sitt opphold i Tyskland kan du lese her. I november var arbeidsgruppen for FN-og NATO-veteraner til RVTS på studietur til London for å lære om den britiske veteranoppfølgningen. Fra SIOPS deltok Idar Kristensen, mens Geir Stamnes representerte NVIO. Stamnes har skrevet et referat fra denne turen som du kan lese på hjemmesiden til NVIO.

Vi har mye å lære av hverandre og det er viktig at vi som jobber med veteraner og pårørende i ulike land utveksler og deler erfaringer og problemstillinger. SIOPS ser med glede fram til videre samarbeid med dyktige og engasjerte organisasjoner og personer. Fokuset for oss i denne sammenheng er hvordan vi kan lære av hverandre og erfaringsutveksling på tvers av landegrenser!