Nyhetsarkiv 2014

Lansering av "Gi meg heller livet- Ein dokumentar om soldatveteranar i Norge"

Med både politikere, veteraner, forsvarspersonell, journalister, veteranorganisasjoner og representanter fra helse-Norge tilstede ble boken «Gi meg heller livet- Ein dokumentar om soldatveteranar i Norge» offisielt lansert i går. Boken, som er et samarbeidsprosjekt mellom fotograf Håvard Bjelland og journalist Bjørn Asle Nord, gir oss et nært og personlig innblikk i livene til 13 veteraner som alle befinner seg i en utfordrende livssituasjon som følge av tjenesten.

Forordet i boken er skrevet av Forsvarets Veteraninspektør, Robert Mood, og det var også Mood som åpnet lanseringen ved å holde et innlegg der han vektla at det i ytterste konsekvens er enkeltindivider som betaler prisen for de politiske beslutningene om å delta i internasjonale operasjoner.

- Denne boken viser konsekvensene av å sende soldater ut på internasjonale operasjoner. Krigen har en pris, og den kommer til å fortsette å ha en pris. Boken til Bjelland og Nord påminner oss om dette, sa Mood.

I sin presentasjon vektla Bjelland og Nord at selv om det er et fåtall av norske veteraner som får psykiske problemer etter tjenesten, så dreier det seg om et firesifret antall enkeltindivider. Fellesnevneren for de 13 som Bjelland og Nord har fulgt i boken er at de alle føler seg fremmedgjort i samfunnet, ikke minst overfor de som ikke selv har vært ute internasjonale operasjoner. Som forfatterne påpekte så er det vanskelig å anerkjenne de som reiste i krigen når vi som samfunn ikke klarer å anerkjenne at vi er i krig.

Etter innleggene fra Mood og forfatterne kom det flere spørsmål fra salen som dreide seg om ivaretakelse av de veteranene som har behov for det. Det er politisk vedtatt at det er det sivile helsevesenet som skal ivareta veteranene når det har gått over et år siden hjemkomst. Mood tok til orde for at er det nødvendig å etablere et eget nasjonalt NAV-kontor som behandler veteransaker og et lavterskelbehandlingstilbud for å fange opp veteraner før de utvikler tunge psykiske lidelser. Både eget NAV-kontor og lavterskelbehandlingstilbud er saker SIOPS har jobbet for å sette på dagsorden, så det er et godt tegn at Veteraninspektøren tar opp disse viktige momentene. SIOPS ønsker å berømme Bjelland og Nord for det viktige og banebrytende arbeidet de har gjort, og vi håper at boken kan være med på å skape debatt om hvordan vi skal ta vare på de soldatene som opplever utfordringer etter at de har reist ut på våre vegne.

 

P.S. Boken til Bjelland og Nord kan bestilles på forlaget sin hjemmeside. Bjelland kommer også til SIOPS den 04.02.14 for å fortelle og vise bilder fra boken. Se fullstendig invitasjon her.