Nyhetsarkiv 2014

Ærlige og usminkede historier om krigens kostander

Drøyt 20 stykker hadde i går tatt turen til SIOPS’ lokaler for å se fotograf Håvard Bjelland vise bilder og høre han fortelle om de ulike veteranene som portretteres i boken «Gi meg heller livet- Ein dokumentar om soldatveteraner i Norge». Bjelland, og journalist Bjørn Asle Nord, har i en årrekke fulgt 13 skadde veteraner for å dokumentere hverdagen deres, og det var sterke bilder og historier de frammøtte fikk presentert på gårsdagens møte.

For mange i SIOPS er Bjelland og Nord kjente navn. Gjennom sitt virke som henholdsvis fotograf og journalist i Bergens Tidende har de publisert en rekke reportasjer om skadde veteraners livssituasjon i Norge. Dette årelange arbeidet med skadde veteraner er bakgrunnen for at de nå utgir en bok om temaet.

- Det har vært særlig viktig for veteranene i boken at det nettopp er i bokform de forteller sin historie, kunne Bjelland meddele. Ved å samle disse historiene vil vi se de skaddes liv i en helt annen ramme og kontekst enn dersom dette hadde vært enkeltstående skjebner som sto fram i dagspressen, sa han.

Nettopp det at Bjelland og Nord har hatt muligheten til å følge veteranene så tett over så lang tid har resultert i et unikt arbeid som vi ikke har sett tilsvarende av i Norge. Aldri før har noen kommet så tett på veteraner med psykiske belastningsskader og fått dokumentert livene deres på en så grundig måte.

I tillegg til enkelthistoriene som presenteres gjør forordet til daværende veteraninspektør Robert Mood at boken også løftes opp på et samfunnsnivå.

I sitt foredrag vektla Bjelland at en viktig motivasjonsfaktor bak denne boken er å vise at krigen har en pris. Dette er menn og kvinner som reiser ut på våre vegne, som blir skadet, men som ikke opplever å få nødvendig hjelp når de kommer hjem. Enkelte føler seg sviktet av det landet de dro ut for. Når vi som samfunn ikke klarer å anerkjenne at vi deltar i krig er det også vanskelig å anerkjenne de som dro ut i krigen og som opplever utfordringer i etter kant, påpekte Bjelland.  

 

Boken til Bjelland og Nord kan bestilles på forlaget Skald sin hjemmeside.