Nyhetsarkiv 2014

Kommentarutgave til den særskilte kompensasjonsordningen

På oppdrag fra SIOPS har advokat Claus Brynildsen utarbeidet en kommentarutgave til Forskrift om særskilt kompensasjonsordning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner (35G/65G).

Brynhildsen har lang og bred erfaring med erstatnings- og forsikringsrett, og til daglig arbeider han som advokat i advokatfirmaet Kogstad Lunde. I tillegg er han varamedlem i Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner. Kommentarutgaven er en objektiv fremstilling av rettsreglene slik de blir praktisert. Den retter seg mot jurister og advokater, og gir en fyldig og praktisk oversikt over forskriften der flere av avgjørelsene i klagenemnda er tatt inn i tilknytning til de enkelte forskriftsbestemmelsene.

Hele kommentarutgaven til forskriften kan du lese her.