Nyhetsarkiv 2014

Besøk av Veteraninspektør Kristin Lund

Onsdag 26. februar hadde SIOPS besøk av nyinnsatt Veteraninspektør Kristin Lund. SIOPS' talsperson Anders Grindaker ledet intervjusamtalen med Veteraninspektøren om hennes visjoner for veteranarbeidet fremover. Mange medlemmer hadde sendt inn spørsmål på forhånd, og samtalen ble sendt live på vår Ustream-kanal.

At Veteraninspektøren vil ta en viktig rolle med å spille de sivile etatene gode lover godt for fremtiden. Som SIOPS ofte påpeker er det i sivilsamfunnet arbeidet må gjøres i forhold til veteraner som er skadet eller opplever utfordringer etter tjeneste. Mange gode spørsmål hadde kommet inn fra medlemmer. Temaer som ble tatt opp var bl.a. Forsvarets tiltakskjede for soldater/veteraner, helsetilbud til veteraner, medaljen såret i strid, retningslinjer for veterankompaniene, krigspensjon og saksbehandlingstid i Statens Pensjonskasse. Se hele intervjuet i opptak her.

Takk til Veteraninspektøren for besøket og vi ser fram til et godt samarbeid om anerkjennelse, støtte og ivaretakelse av skadde veteraner!