Nyhetsarkiv 2014

SIOPS Danmark etablert

Etter mange års arbeid på grasrotnivå er det nå etablert en egen organisasjon i Danmark som skal arbeide utelukkende for å bedre livsvilkårene til de veteraner som har pådratt seg skade og som opplever utfordringer etter endt tjeneste. Veteranforbundet SIOPS gratulerer SIOPS Danmark med vel gjennomført stiftelsesmøte!

Organisasjonen, som har fått navnet SIOPS Danmark, ble formelt etablert i går 11.03.14. På stiftelsesmøte ble Mads Silberg (veteran fra Afghanistan) innstilt som leder, og med seg på laget har han en rekke dyktige og engasjerte personer med ulik sivil og militær bakgrunn.

Veteranforbundet SIOPS har i lengre tid hatt god dialog og godt samarbeid med miljøet som er tilknyttet Veteranhjemmet i København, og det er ressurspersoner i dette miljøet som nå har gått sammen for å lage SIOPS Danmark. At det nå er etablert en organisasjon i Danmark som jobber dedikert for skadde veteraner og veteraner som opplever utfordringer etter tjeneste, er svært gledelig. Etter modell fra Veteranforbundet SIOPS vil organisasjonen arbeide interessepolitisk og med rådgivning ovenfor enkeltveteraner. SIOPS Danmark vil jobbe på selvstendig grunnlag og tilpasset danske forhold, men alt ligger til rette for et godt nordisk samarbeid for å få alle veteraner helt hjem.

Fullstendig pressemelding fra SIOPS Danmark i forbindelse med etablering av organisasjonen her.