Nyhetsarkiv 2014

Ny politisk ledelse i SIOPS!

Årets landsmøte ble vel gjennomført på Bæreia lørdag 22.03.14, og de nærmere 50 stemmeberettigede landsmøtedelgatene valgte et nytt styre som er bredt sammensatt med tanke på bakgrunn og kompetanse i forhold til SIOPS sine kjerneområder!

Landsmøtet valgte Frode Geitvik som styreleder i SIOPS. Frode er 56 år og bosatt i Bærum. Til daglig arbeider han som seniorrådgiver i PR-byrået Kreab Gavin, og han har en lang arbeidskarriere innen PR og kommunikasjon bak seg. Han har to kontingenter i Libanon, og han tjenestegjorde blant annet i NORBATT I.

- Det var svært oppløftende å høre statssekretær i Forsvarsdepartementet, Øystein Bø sin åpningstale til Landsmøtet. Regjeringens fokus på veteraner lover godt for det videre arbeidet. Prioriterte oppgaver for SIOPS er å sikre et tilfredsstillende helsetilbud til skadde veteraner, og sørge for økonomisk trygghet gjennom en modernisert form for krigspensjon. Mye bra er gjort, men mye viktig arbeid gjenstår for at alle soldater fra internasjonale operasjoner skal komme helt hjem, sa den nyvalgte styrelederen til landsmøtet.

I tillegg til ny styreleder ble en rekke andre posisjoner i styre besatt. Valgkomiteen har gjort en særdeles god jobb gjennom å innstille kandidater som ivaretar alle de kjerneområdene som landsmøte har vedtatt at SIOPS skal prioritere. Vi har styremedlemmer med bred kunnskap om helse, pårørendearbeid, likemannsarbeid, arbeid, markedsføring/kommunikasjon og medlemsaktiviteter. Styret representerer de pårørende, de yngre veteranene, helsepersonell og Libanon-Balkan-generasjonen. 

Bilder fra årets landsmøte kan du se på vår Facebook-side her. Handlingsplanen som ble vedtatt under landsmøtet kan du lese her.

Nedenfor kan du se oversikten over den nye sammensetningen i styret og de øvrige komiteer.

 

Nytt styre

Styreleder: Frode Geitvik

Nestleder: Torstein Hellesnes

Øvrige styremedlemmer

Tomas Formo Lagkaas, Per Otto Olsen, Sigrund Drivenes, Jøran Dahl, Anne-Margrethe Krogseth, Reidar Melhuus og Kjell Kvilhaug. 

Kontrollkomité

Leder: Bjørn Pettersen

Øvrige medlemmer: Kjell Aslaksen og Teddy Kjendlie.

Valgkomité

Leder: Morten Blom

Øvrige medlemmer: Jo Ellegård og Tom Erik Løkken.