Nyhetsarkiv 2014

Statssekretær Øystein Bøs tale ved SIOPS' landsmøte 2014

Statssekretær i Forsvarsdepartementet Øystein Bø åpnet landsmøte til SIOPS på Bæreia. Foto: SIOPS

Det var statssekretær i Forsvarsdepartementet (FD), Øystein Bø, som fikk æren av å åpne SIOPS sitt landsmøte den 22. mars 2014 på Bæreia. I sin åpningstale til landsmøtet vektla Bø hva Solberg-regjeringen ønsker å oppnå med veteranarbeidet framover, og han presierte at han var kommet til Bæreia for å lytte til alle erfaringene og refleksjonene som SIOPS sine medlemmer besitter. 

Dialogen mellom landsmøtet og Bø var meget konstruktiv og fruktbar, og på de aller fleste områder var det stor grad av enighet mellom medlemmene i SIOPS og statssekretæren. Ikke minst i forhold til behovet for tilfredsstillende helsehjelp og sikring av økonomisk trygghet for de veteraner som pådrar seg varig skade som følge av tjenesten. Dette var også noen den nyvalgte styrelederen i SIOPS, Frode Geitvik, tok opp i sin tale til landsmøtet.

- Det var svært oppløftende å høre statssekretær i Forsvarsdepartementet, Øystein Bø sin åpningstale til landsmøtet. Regjeringens fokus på veteraner lover godt for det videre arbeidet. Prioriterte oppgaver for SIOPS er å sikre et tilfredsstillende helsetilbud til skadde veteraner, og sørge for økonomisk trygghet gjennom en modernisert form for krigspensjon. Mye bra er gjort, men mye viktig arbeid gjenstår for at alle soldater fra internasjonale operasjoner skal komme helt hjem, meddelte Geitvik til landsmøtet.

SIOPS kommer til å følge opp tett regjeringens videre arbeid på veteranområdet og vi ser fram til det videre samarbeidet med Bø og de andre i regjeringen!

Hele talen til som statssekretæren holdt på landsmøte kan du lese her.