Nyhetsarkiv 2014

SIOPS med deltakelse på internasjonal samarbeidskonferanse om veteraner

Mandag og tirsdag denne uken avholdt det nordiske forsvarssamarbeidet, NORDEFCO, en fagkonferanse i København der fokus var på veteranarbeid i de nordiske og baltiske landene. Daglig leder i SIOPS, Heidi Bergfald, deltok på konferansen, og hun kan melde om en strålende jobb fra vertslandet Danmark med tanke på det innholdsrike programmet arrangørene hadde satt sammen.

- Vår jobb og vårt fokus framover må være på de veteranene som opplever utfordringer, sa den danske forsvarsministeren Nicolai Wammen i sin åpningstale. Med disse ordene ble grunnlaget for konferansen lagt, og flere av foredragene fokuserte på ulike utfordringer og belastninger som kan oppstå etter tjenesten.  

Konferansens hovedtaler var den pensjonerte majoren og veteranen fra Falklandskrigen, Mike Seears. Han holdt et glimrende foredrag om livet etter krigen med tittelen ”A combat veteran’s experiences in later life”. Foredraget ga et meget godt utgangspunkt for det videre programmet som i hovedsak tok for seg helse og overgangen til det sivile liv for veteraner.

Flere forskningsprosjekter angående psykisk helse og hva slags type sosiale utfordringer veteraner kan møte i overgangen til det sivile liv ble lagt fram. Mer kunnskap om hva som kan være utfordringer for både eldre og nye veteraner er vesentlig for å vite noe om hvilke tiltak som bør iverksettes ovenfor ulike veteraner. 

Deltagerne på konferansen var fra Danmark, Sverige, Finland, Norge, Estland, Latvia og Litauen. De representerte ulike instanser i sine respektive land som jobber med veteranivaretakelse; departementer, Forsvaret og frivillige organisasjoner. SIOPS anser denne typen møtesteder som svært fruktbare. I Norge skal regjeringen etter planen legge fram en oppfølgingsplan til regjeringens handlingsplan ”I tjeneste for Norge” før sommeren. Da er denne typen konferanser og møtesteder på tvers av landegrenser viktige møtepunkt der ulike innfallsvinkler i forhold til veteranivaretakelse presenteres og diskuteres.

N.B. I forbindelse med konferanse ble en rekke norske veteraner og sivilister spurt om hva de mener om anerkjennelse av veteraner. Hva de svarte kan du se her. Kanskje du ser noen kjente SIOPS-fjes!