Nyhetsarkiv 2014

Veteraner hjelper flomrammede!

Flommen som de siste ukene har rammet Balkan har krevd over 50 menneskeliv og påført skader for flere milliarder av kroner. I enkelte områder er ødeleggelsene så store at det vil ta flere tiår å bygge opp infrastrukturen. Den forferdelige naturkatastrofen har engasjert mange, og nå har også veteranene startet en innsamlingsaksjon gjennom Røde Kors for å hjelpe sivilbefolkningen som er rammet av flommen.

Over 8000 nordmenn har tjenestegjort på Balkan og det tidligere Jugoslavia. Veteranene har et stort hjerte for befolkningen på Balkan, og de ønsker å bidra i arbeidet med å hjelpe de som er rammet av denne forferdelige naturkatastrofen. Veteranen har vært tilstede i kriserammede områder, og vet at hjelpen fra Røde Kors nytter.

Jens Bjørn Hagen tjenestegjorde i Bosnia i 1995 som en del av IFOR I. Han har et sterkt forhold til regionen og befolkningen som nå opplever en av de verste naturkatastrofene i regionens historie. Hagen følge utviklingen nøye, og han har jevnlig kontakt med flere som bor i de flomrammede områdene. Han ønsker å komme med en oppfordring til andre veteraner.

- For oss som har tjenestegjort i Bosnia, gjør flomkatastrofen som nå rammer Balkan et spesielt sterkt inntrykk. Mine venner i området melder at særlig strekningen fra Zenica til Samac, langs elven Bosna, er hardt rammet. Jeg vil derfor oppfordre alle til å donere et beløp etter eget ønske, til støtte for en befolkning som gjennom lang tid har vært hardt prøvet, sier Hagen.

Du kan støtte veteranens innsamlingsaksjon til Røde Kors her.