Nyhetsarkiv 2014

Mestring på dypt vann!

Helgen 24.-25. mai var det duket for siste del av dykkerkurset for skadde veteraner på Oscarsborg Festning, og det var en spent gruppe som så fram til endelig å bli sertifiserte dykkere!

Dykkerkurset gikk over to helger, 26. - 27. april og 24. - 25. mai, 2014 på Oscarsborg festning og i Drammen, og var åpent for alle skadde veteraner. Kurset kom i stand gjennom et samarbeid mellom Petter Kjendlie, Veteranforbundet SIOPS, Norges Dykkerforbund og Drammen Dykkeskole. Tom Erik Løkken deltok på kurset som Veteranforbundet SIOPS sin representant. Tom Erik var en av veteranene som deltok på dykkerkurset høsten 2012, og han rapporterer fra dykkerkurset.

I kursperioden har veteranene denne gangen gjennomført teoriundervisning på nettet med påfølgende eksamen. Dette gikk bra og de lærte seg grunnleggende kunnskaper om kroppens fysiologi og dykkersikkerhet. Treningen har vært gjennomført i både basseng og saltvann, før selve dykkingen som ble gjennomført puljevis.

Som en del av kurset, lærte elevene å plukke ut riktig dykkerutstyr, laste ombord utstyret i båt, pakke ut, klargjøre før dykk og vedlikehold av dykkerutstyret etter dykking.

I løpet av den tiden vi har arbeidet med dette prosjektet har en rekke veteraner vært involvert og vist interesse for kurset. Noen har deltatt på deler av kurset, og noen har falt fra grunnet helse. Til slutt var det 2 veteraner som fullførte dykkerkurset med sertifikat CMAS*, og 1 har planer om å fullføre i etterkant av kurset. Sertifikatet gir muligheter til å dykke verden over inntil 21 meters dybde.

Det å dykke gir en mestringsfølelse, men for skadde veteraner kan det være en ekstra utfordring å mestre dykking da dykking krever konsentrasjon og fokus hele tiden. Sikkerhet kommer alltid først og en del av konsentrasjonen og fokuset går nettopp ut på å takle nødsituasjoner og rett bruk av utstyr og ut-pust teknikker ved oppstigning. Å stå overfor dette, er en ekstra utfordring for veteraner med belastningskader. Derfor er det meget godt gjort at 2 elever ble uteksaminert etter siste dykk søndag 25. mai. Det viktigste er likevel at alle deltakere har opplevd mestring og utfordret seg selv, samt at de har fått tilegnet seg ny kunnskap.
Tilbakemeldingene fra de nyutdannede sportsdykkere er at dette har vært et meget bra kurs og et godt samarbeid mellom de ulike aktørene bak dykkerkurset. Som en av veteranene sa det: "E skjønne ikkje koffer æ aldri har begynt me det hærran før no!" Mestringsfølelsene har vært til å kjenne på og gitt positive utslag ved at alle sammen ønsker å fortsette med dykkingen i respektive dykkerklubber i nær tilknytning til Oscarsborg Festning og i Nord-Norge.

Dykkerkurs har vist seg å være et godt alternativ for de som ønsker å oppleve mestring og få fokus litt bort fra de problemer som den enkelte sliter med i hverdagen. Dykking kan gjennomføres året rundt, så fremt en har det korrekte utstyret og gode venner en kan dykke sammen med og som tar sikkerhet som en selvfølge.

Veteranene som deltok ønsker å takke Norges Dykkerforbund og Drammen Dykkeskole for et fantastisk opplegg. Det ble satt stor pris på at Forsvarets Forum kom for å lage en reportasje fra kurset - en fin anerkjennelse av veteranenes innsats.