Nyhetsarkiv 2014

En trist rapport

- Dette er en trist rapport, uttalte Riksrevisor Per Kristian Foss om Riksrevisjonens rapport om ivaretakelse av veteraner som ble offentliggjort i dag. Hovedfunnene i undersøkelsen er at belastningen på Forsvarets personell i forbindelse med utenlandstjeneste er for høy, at veteraner med psykiske helseplager ikke får tilfredstillende hjelp, at tilretteleggingen for deltakelse i det sivile arbeidslivet er mangelfull, at behandlingen av erstatningssakene tar for lang tid og at kompetansen om krigsskader i helsevesenet er for lav.

Foss uttalte at det var skuffende at det ikke har skjedd mer når det gjelder oppfølgingen av veteranene, og det ikke finnes et tilfredstillende helsetilbud til veteraner med psykiske belastningsskader.

- Kunnskapen om krigstraumer og krigsskader er skuffende lav, sa Foss under dagens pressekonferanse.

Undersøkelsen viser i tillegg at NAVs oppfølging av veteraner som står utenfor arbeidslivet, har store svakheter. Blant annet er det eksempler på unge, langtidsledige veteraner, som går i lengre perioder uten nødvendig oppfølging fra NAV. 6000 veteraner mottar enten arbeidsavklaringerpenger, sykepenger eller dagpenger.

Talsperson Anders Grindaker i SIOPS mener Regjeringen har en jobb å gjøre etter Riksrevisjonens undersøkelse.

- Riksrevisjonen dokumeterer det vi i SIOPS har ant lenge og påpekt ved flere anledninger. Regjeringen har nå en formidabel jobb å gjøre. Ikke bare ovenfor den enkelte veteran, men også på systemnivå, sier Grindaker.

Hele rapporten til Riksrevisjonen kan du lese her.