Nyhetsarkiv 2014

Regjerings oppfølgingsplan lanseres den 26. august

Rgejeringens oppfølginsplan til handlingsplanen for ivaretakselse av veteraner skulle etter planen lanseres den 18. juli, men  men da det ikke var mulig å samle alle statsrådene som står bak planen har lanseringen blitt utsatt til 26.august.

I en e-post til SIOPS skriver Forsvarsdepartementet skriver til oss at "Oppfølgingsplanen «I tjeneste for Norge» (2014 – 2017) er ferdigstilt. Planen har fokus på samfunnets felles ansvar for personell som tjenestegjør internasjonalt på vegne av Norge, og er som kjent utviklet i samarbeid mellom flere departement. Forsvarsministeren legger stor vekt på at statsrådene i de departementene som er involvert i oppfølgingsplanen skal deltaunder lanseringen av planen. Da det ikke har vært mulig å finne felles tidspunkt før sommerferien, vil lanseringen finne sted tirsdag 26. august. kl. 1000 – 1100. Forsvarsdepartementet vil komme nærmere tilbake til opplegget for lanseringen"

Det er meget viktig at alle departementene er tilstede under lanseringen, og for veteraner med skade og utfordringer er det ikke minst viktig at Helse- og arbeidsminister er representert og har klare ansvarsområder i forhold til oppfølgingsplanen. SIOPS ser frem til fremleggelsen av oppfølgingsplanen, og håper på konkrete og spissede tiltak som skal ivareta veteranene på best mulig måte.