Nyhetsarkiv 2014

Nyansatt informasjonsmedarbeider i SIOPS!

Allerede første dag som ny informasjonsmedarbeider i SIOPS var Arve Aasbak i full gang med å orientere om SIOPS’ arbeid for skadde veteraner. Foran han satt omkring 30 lydhøre og nysgjerrige FN-observatører og stabsoffiserer som for et år siden kom hjem etter å ha tjenestegjort i ulike internasjonale oppdrag rundt omkring i verden.

Arve er selv veteran fra Libanon, og var blant annet med som eneste nordmann i en liten FN-gruppe som hadde ansvaret for eskorte og livvakttjeneste for fredsutsendinger i Beirut under borgerkrigen i 1988-1989. Opplevelsene fra krigen har satt sine spor, og at han nå begynner å arbeide i en 50 % stilling for SIOPS som informasjonmedsarbeider er virkelig mestring av det å leve med en skade.

- Det handler om å ta livet tilbake og forhåpentligvis kan jeg inspirere andre skadde veteraner til å prøve seg litt i arbeidslivet igjen, sier Arve.

I stillingen som informasjonsmedarbeider skal Arve blant annet utvikle og holde foredrag om skader etter internasjonale operasjoner og mestring av livet for helsevesenet, sivile organisasjoner og Forsvaret.

I flere år har Arve vært engasjert i SIOPS sitt likemannsarbeid Point of Contact (POC), og han kommer fortsatt til å fortsette med dette på frivillig basis på fritiden.
 
– Det å kunne hjelpe og bistå andre veteraner som er i en utfordrende og vanskelig livssituasjon er utrolig givende for meg, men det er viktig å skille mellom det arbeidet jeg gjør som frivillig POC for andre veteraner og det arbeidet jeg skal gjøre for SIOPS, sier Arve. Som ansatt i SIOPS skal jeg drive med utadrettet virksomhet og kommunisere veteransaken på en god og troverdig måte, mens som POC handler det om å være et medmenneske og en støttespiller for de kameratene mine som har behov for det, avslutter han.
 
Vi ønsker vår nye informasjonsmedarbeider hjertelig velkommen, og sammen med resten av SIOPS er han klar for å ta fatt på det viktige arbeidet med å få alle veteraner helt hjem.