Nyhetsarkiv 2014

SIOPS sitt likemannsnettverk på studietur til Danmark

I løpet av dagene 07. til 10. september deltok 11 veteraner som er frivillige i SIOPS sitt likemannsnettverk Point of Contact (POC) på en studietur til Danmark. I tillegg til de 11 POCene deltok også administrasjonen i SIOPS og en representant for pårørendenettverket Hjemmesonen, så det var en stor og god gruppe som satte kursen sørover for å lære mer om hvordan danskene har organisert veteranivaretakelsen.

Ved siden av læring gjennom møter med ulike aktører som arbeider med veteranivaretakelse på forskjellige plan var en viktig hensikt med studieturen å dele noen erfaringer fra vårt eget likemannsarbeid. Allerede på båtturen ned til København begynte POCene å utveksle erfaringer seg i mellom og diskutere hvordan de skulle presentere POC til danskene.

Etter en rolig natt på sjøen med lite «vugging og rugging» ankom vi København mandag morgen. Det var liten tid til besøk på Tivoli og spising av «smørrebrød» for rett etter ankomst sto nemlig møte med Soldaterlegatet på programmet. Soldaterlegatet er fond som deler ut legater til både enkeltveteraner og til større prosjekter som organisasjoner gjennomfører. Formålet til Soldaterlegatet er å yte støtte og bistand til militært og sivilt personell som har pådratt seg psykisk eller fysisk skade som følge av deltagelse i internasjonale operasjoner. Over 85 % av alle innstillingene til Soldaterlegatet går til psykisk skadde veteraner, og de to største utdelingsområdene er økonomisk rådgivning og betaling av veteraners reseptbelagte medisiner.

Odd Arne og Harald på Veteranhjemmet i København.

 

Etter at møtet med Soldaterlegatet var over var det et par timer fri København før det bar av sted til Veteranhjemmet i København og møter med SIOPS Danmark og ledelsen på Veteranhjemmet. Søren og Benjamin fra SIOPS Danmark fortalte om alt det spennende som skjer på den politiske fronten, og de orienterte om det minst like spennende kunstprosjektet Veteraner og kunst. Veteranhjemmene i Danmark er et lavterskeltilbud til alle veteraner. Hjemmene tilbyr en sosial møteplass, men også muligheter til overnatting for de veteraner som er så uheldige å være bostedsløse.

Orientering fra veteransenterets ledelse.

 

Hele dag nummer to av studieturen var viet Forsvarets Veteransenter i Ringsted. Veteransenteret i Danmark tilsvarer veteranavdelingen i Forsvaret her hjemme (tidligere Forsvarets Veterantjeneste). Fokus for veteransenteret er støtte av veteraners, soldaters og pårørendes særlige behov før, under og etter tjeneste. I Danmark er forsvarets ivaretakelse og oppfølging av veteranene livslang, og veteransenteret har ansatt 18 sosialrådgivere, samt flere psykologer og forskere. Forskningsrapportene som senteret utgir er blant annet retningsgivende for den danske veteranpolitikken.

Under besøket hos veteransenteret fikk vi også anledning til å presentere vårt eget POC-prosjekt. Talsperson i SIOPS, Anders Grindaker, orienterte om bakgrunnen for POC, hvem POCen er, hva de kan hjelpe med og hvem som er målgruppen for dette arbeidet. Etter Anders sin orientering delte POCene Frank Cato og Per Otto noen av sine erfaringer fra deres arbeid med skadde veteraner.

Per Otto forteller om POC til de ansatte på veteransenteret.

 

Siste dag av studieturen var vi tilbake i København for å besøke Hærens Korporal- og Konstabelforening (HKKF) som er fagforeningen for de vervede. De har et eget prosjekt som går under navnet Livlinjen som er et døgnbemannet støtte- og bistandstilbud til både tjenestegjørende og ikke-tjenestegjørende veteraner. Målgruppen til prosjektet er de veteraner som det etablerte systemet ikke fanger opp, og de ansatte i Livlinjen reiser hele Danmark rundt for å hjelpe og snakke med veteraner som er i en utfordrende livssituasjon. 

Frank Cato og Jøran hos Hærens Konstabel- og korporalforening.

 

I tillegg til mye nyttig informasjon fra danskene har deltakerne på studieturen gitt flere tilbakemeldinger på at verdien og nytten av studieturen var høyere enn de enkelte møtene de deltok på. Positive sideeffekter med studieturen var at både POCene og administrasjonen ble bedre kjent og lyttet til erfaringer fra hverandres hverdag under blant annet middager og buss- og togturer. Vi fikk også knyttet nye kontakter med danskene og flere e-postadresser ble utvekslet under besøket.

Vi har mye å lære av hverandre og det er viktig at vi som jobber med veteraner og pårørende i ulike land utveksler og deler erfaringer og problemstillinger. Selv om ikke alle tiltak, initiativ og prosjekter lar seg overføre fra Danmark til Norge, og vice versa, har vi mye å lære av hverandre på tvers av landegrensene. Alle vi som arbeider og engasjerer oss frivillig i SIOPS ser derfor med glede fram til videre samarbeid med dyktige og engasjerte organisasjoner og personer!