Nyhetsarkiv 2014

Nasjonal Veterankonferanse i Tromsø

For andre gang arrangerte Forsvaret Nasjonal Veterankonferanse. I fjor ble konferansen avholdt i Bergen, og i år var det Tromsø som var vertskap. Målgruppen for årets konferanse var kommuner, regionale aktører og offentlige instanser som arbeider med ivaretakelse, så SIOPS stilte denne gangen kun med to fra administrasjonen og en fra styret. Hensikten med konferansen var å skape en arena for diskusjon på tvers av sektorer for å skape god forståelse og innsikt, slik at praktiske tiltak kan bli iverksatt.

Den første dagen av konferansen konsentrerte seg i hovedsak om politisk arbeid og sivilsamfunnets ansvar for ivaretakelse av veteraner og deres familier. Det var også en paneldebatt om oppfølgingsplanen «I tjeneste for Norge» der fem statssekretærer deltok. At disse departementene er samlet viser tyngden som står bak oppfølgingsplanen, men det er fortsatt mye arbeid som gjenstår før vi kan slå i bordet med konkrete tiltak som kommer den enkelte veteran til gode. Som statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Jardar Jensen, uttrykte det så er nå jobben begynner! I arbeidet med å implementere oppfølgingsplanen er det meget viktig at veteranorganisasjonene inkluderes. Vi representerer brukerne og vet hvor «skoen trykker» og er mer enn villige å bidra i dette arbeidet!

På dag 2 av konferansen kunne vi høre et mangfold av historier fra veteraner og pårørende. Den sivile veteranen var representert ved Freddy Bolle. SIOPS er meget fornøyd for at den sivile veteranen også var på dagsorden under konferansen, da disse har et perspektiv og utgangspunkt enn de stadig tjenestegjørende veteranene. Under sitt foredrag kom Freddy med gode refleksjoner rundt krigens kostnader og sine to brødre som også har vært i en rekke internasjonale operasjoner. Inntrykk gjorde også ekteparet Thomas og Caroline Nysted som fortalte om det å bli skadet i tjeneste og om den lange veien tilbake, og ikke minst hvordan krigsskaden til Thomas har påvirket deres forhold. Caroline har blitt meget engasjert i arbeidet med pårørende etter at Thomas ble skadet og arbeider til daglig i Hjemmesonen som er et eget nettverk for pårørende.

Under konferansen ble også Forsvarets Veteranpris delt ut, og i år gikk prisen til Petter Kjendlie som siden slutten av 1970-årene har vært en bauta og institusjon når det gjelder direkte veteranivaretakelse. Mange kjenner godt Petter fra SIOPS der han var styreleder fra 2012 til 2014. Han har alltid vært en frittalende offiser som aldri har vært redd for å ytre sin mening, selv om det har kunnet få konsekvenser for ha. Petter har alltid satt soldatens ve og vel i første rekke, og den dag i dag har fortsatt meget god kontakt med de som tjenestegjorde under han for snart 40 år siden. Ikke minst har hatt et varmt hjerte for de som har opplevd utfordringer etter tjenesten. Som Petter sier: «De vil alltid være mine soldater». Vi gratulerer så mye med Veteranprisen, Petter!