Nyhetsarkiv 2015

Mot løsning i kamptolksaken

Veteranforbundet SIOPS deltok i går, 07.01.15, på høring i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité i forbindelse med saken om de 26 gjenværende afghanske kamptolkene. Bakgrunnen for høringen var et forslag fremmet av Sosialistisk Venstreparti, Venstre, Miljøpartiet De Grønne, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti har kommet om at det utformes retningslinjer som innebærer at kamptolkene Forsvaret brukte i Afghanistan fra 2006 fram til november 2014 får arbeids- og oppholdstillatelse i Norge. Etter mange måneders hard og intens jobbing fra en rekke ulike aktører ser det nå ut til at det går mot en løsning. På kvelden 07. januar ble det nemlig kjent at samtlige partier på Stortinget støtter forslaget om å hente kamptolkene til Norge.

Det var et massivt oppmøte på Stortinget den 07. januar av veteraner, media, ulike organisasjoner og støttespillere som ønsket å følge høringen. Flere hadde kom langveis fra, og hadde brukt hele natten i bil for å rekke fram til høringen som startet kl. 09.00. Både Veteranforbundet SIOPS ved Anders Grindaker og Arve Aasbak samt veteran Geir Dolonen-Marthinussen holdt innlegg. Dolonen-Marthinussen har vært en av pådriverne i kamptolksaken og han samlet blant annet inn over 3000 underskrifter i fjor for å få Faizullah Muradi tilbake til Norge.

Anders Grindaker, talsperson i Veteranforbundet SIOPS, intervjues av NRK etter høringen.

 

Etter høringen var det en rekke intervjuer med ulike medier, og under en debatt på programmet Dagsnytt 18 ,der Arve Aasbak deltok, kom det fram at alle partiene på Stortinget nå stiller seg bak forslaget om å hente kamptolkene til Norge. Helt siden mai i fjor, da Muradi-saken dukket opp i offentligheten, har vi i Veteranforbundet SIOPS sammen med en rekke andre aktører og organisasjoner arbeidet for å få en løsning på denne saken. Det er meget gledelig at det nå ser ut til å gå mot løsning, men vi er ikke fornøyd får disse unge mennene står på Gardermoen. Vi kommer ikke til legge denne saken bak oss før vi vet at alle er trygt tilbake i Norge. Det er mange som har arbeidet hardt og intenst for å få dette til, både veteraner, stadig tjenestegjørende personell, politikere og støttespillere! Vi ønsker å takke alle som har vært med på få dette til! Dette hadde ikke gått uten et bredt engasjement og en bred mobilisering.

 

Nedenfor finner du en oversikt over medieoppslagene fra den 07.01.15

Lindesnes Avis

VG

Bergens Tidende

NRK.no

NRK Dagsrevyen

NRK Dagsnytt 18