Nyhetsarkiv 2015

SIOPS mottok gave fra Den Norske Frimurerordenen

Høsten 2014 ble det kjent at Den Norske Frimurerordenes årlige fellesgave skulle gå til Veteranforbundet SIOPS og vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC). Gaven, som er på 1 million kroner, vil gjøre oss i stand til å videreutvikle dette påbegynte arbeidet i årene framover slikt at vi kan blant annet kan bistå nye veterangrupper og forhindre at flere veteraner utvikler permanente skader.

Den 15. januar var vi tilstede i Den Norske Frimurerordenens lokaler for å motta fellesgaven. Fellesgaven er en årlig innsamling blant de godt og vel 17.000 frimurerne i Norge. Under tildelingen av fellesgaven uttalte stormesteren i Den Norske Frimurerordenen, Tore Evensen, at det norske samfunnet ikke har fulgt opp veteraner med utfordringer på en tilfredsstillende måte.

- Det er en kjensgjerning at det norske samfunnet ikke har fulgt opp soldater som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner. Den Norske Frimurerorden er derfor glad for å kunne gi årets fellesgave til Veteranforbundet SIOPS sitt landsdekkende arbeid for kameratstøtte, sa Evensen.

POC-nettverket har allerede eksistert noen år, og vi har POC-er over hele landet som bistår og følger opp veteraner i forhold til blant annet helse, juss og økonomi. Gaven fra Den Norske Frimurerordenen muliggjør at vi utvikle dette arbeidet. Særlig vil nå kunne sette inn ressurser på å bistå de nye og yngre veteranene som har utfordringer slik at færrest mulig av disse utvikler varige skader.

Vi takker så mye for denne gaven, og for Den Norske Frimurerordenes bidrag til å få alle veteraner helt hjem!