Nyhetsarkiv 2015

Høstens møterekke på SIOPS’ Info- og Ressurssenter

Det er en stor glede å presentere en innholdsrik møterekke på SIOPS’ Info og Ressurssenter denne høsten. Vi har valgt oss temaene Soldaten i politikken, Soldaten i krigen og Soldaten i sivilsamfunnet  - og disse vil bli belyst av dyktige og erfarne foredragsholdere og øvrige bidragsytere.

Først ut er Robert Mood, godt kjent for folk både i og utenfor Forsvaret. Torsdag 17. september, kl 18.00 vil han ta for seg temaet Soldaten i politikken. I oktober får vi besøk av den danske jegersoldaten og forfatteren Thomas Rathsack – som vil belyse temaet Soldaten i krigen. Møterekken avsluttes med innlegg og paneldebatt 12. november – hvor temaet er Soldaten i sivilsamfunnet.

Dette blir en innholdsrik møte-høst på SIOPS’ Info- og Ressurssenter. Arrangementene er gratis – og alle interesserte er hjertelig velkommen!

Nedenfor nærmere beskrivelse av høstens møterekke:

I) Soldaten i politikken

Robert Mood – torsdag 17. september, kl. 18.00

Soldaten løser krevende oppdrag som en konsekvens av politiske beslutninger og en villet norsk utenrikspolitikk. En soldat som har risikert liv og helse i slike oppdrag har krav på en solid veteranpolitikk. Soldaten står med andre ord midt i politikken. En samfunnsborger i uniform – som har eller har hatt Forsvaret som arbeidsgiver. Hvordan skal samfunnet opptre overfor soldaten som har vært ute i internasjonale operasjoner på våre vegne – og hva er soldatens plass i politikken?

Generalløytnant Robert Mood har vært ute i internasjonale operasjoner for Norge, FN og NATO. Mood er nå sjef for den norske NATO-misjonen i Brussel. 17. september kommer han til Oslo og holder foredrag på SIOPS’ Info- og Ressurssenter – med temaet ”Soldaten i politikken”.

II) Soldaten i krigen

Thomas Rathsack – tirsdag 27. oktober, kl. 18.00

Krig og Brorskap

Den danske jegersoldaten, Thomas Rathsack, forteller ærlig og personlig om sine grunner for at dra i krig i over to år. Thomas forteller om den militær eliteenhets bærende sammenhengs-kraft; brorskapet. Fungerer det ikke, er elitesoldater ikke i stand til at løse de pålagte oppgaver, og i ytterste konsekvens dør de.

Hvordan oppstår og utvikles brorskapet i en enhet som Jegerkorpset? Og hvorfor minner brorskapet i Jegerkorpset i virkeligheten om de fleste andre arbeidsplasser og menneskelige fellesskap?

Hva skjer når man ikke er en del av dette intense fellesskap lengere?

I foredraget tar Thomas utgangspunkt i over to års spesialoperasjoner i Afghanistan og Irak.

Thomas Rathsack er dansk jegersoldat, forfatter, foredragsholder og sikkerhetskonsulent. Thomas gjorde tjeneste i forsvaret i 16 år, herav 11 år i Jegerkorpset, og var i over to år utsendt på spesialoperasjoner i Irak og Afghanistan.

Thomas mottok den høyeste amerikanske enhetsutmerkelse, Presidential Uni Citation, etter deltagelse i Task Force K-BAR i Afghanistan - sammen med blant andre Forsvarets Spesialkommando og Marinejegerkommandoen. Thomas utga i 2009 selvbiografien ‘Jæger – i krig med eliten’ (på norsk; ‘Elitesoldat: i krig på fremmed jord), som vakte voldsom oppstandelse i forbindelse med utgivelsen og som førte til at danske forsvarssjefen gikk av. Boken har nå solgt over 250.000 eksemplarer i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Bulgaria, USA og Tyskland.

III) Soldaten i sivilsamfunnet

Paneldebatt, flere innledere – torsdag 12. november, kl. 18.00

Etter traume - Veier tilbake

Innlegg og samtale med bl.a. Nille Lauvås, Rolf  Lindgren (forfattere av boken ”Etter sjokket” Traumatisk stress og PTSD), Arve M. Aasbak fra Veteranforbundet SIOPS – og flere deltagere med ulike erfaringer fra det å ta tilbake hverdagen etter traumatiske hendelser.

Mer informasjon kommer!