Nyhetsarkiv 2015

Engasjerende foredrag med Robert Mood

Høstens møterekke på SIOPS' info- og ressurssenter ble i går, 17. september, åpent med foredraget "Soldaten i politikken" av generalløytnant Robert Mood. Et stort antall publikummere hadde møtt opp for å høre Mood fortelle om hvordan samfunnet skal opptre overfor soldaten som har vært ute i internasjonale operasjoner på våre vegne, og hva som er soldatens plass i politikken. Foredraget skapte stort engasjement blant de frammøtte og det var mange spørsmål til Mood og gode diskusjoner knyttet til en rekke ulike problemstillinger.

Tilstede på foredraget var også NRK med et kamerateam for å lage nyhetsinnslag om krigsskadepensjon, som blant annet var et av temaene Mood tok opp under foredraget.

- Det er på høy tid at vi får en modernisert form for krigsskadepensjon. Som et krigsskadetillegg til de ytelsene veteranen har, sa Mood. 

Statsrådene i Forsvarsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet uttalte til Bergens Tidende den 26.08.14 at arbeidet med å utrede mulighetene for en krigsskadepensjon hadde startet opp, men foreløpig har det vært stille om hvor langt man har kommet i denne utredningen.

Dette nevnte også Mood under intervjuet med NRK, og han mente at arbeidet med å få på plass en slik ordning hadde tatt altfor lang tid.

Hele intervjuet med Mood og Afghanistanveteranen Torstein som ble skadet under tjenesten kan du se her.

SIOPS ønsker å takke alle som tok turen for å få med seg høstens første åpne møte, og håper at så mange som mulig også kommer på de møtene utover høsten. Programmet for høstens møterekke finner du her.