Nyhetsarkiv 2015

Engasjerende avslutning på høstens møterekke

Denne høsten har SIOPS invitert til en innholdsrik og variert møterekke i vårt nyåpnede info- og ressurssenter i Kongens gate 3 i Oslo. I september inviterte vi til foredrag med Robert Mood som snakket om Soldaten i politikken, der blant annet NRK var tilstede for å lage innslag om krigsskadepensjon. I oktober samlet den tidligere danske jegersoldaten Thomas Rathsack over 100 tilhørere da han tok for seg temaet Soldaten i krigen. Den 12. november var det imidlertid klart for høstens siste åpne møte der temaet var Soldaten i sivilsamfunnet. For å belyse dette temaet inviterte vi til en panelsamtale med overskriften "Etter traume- veier videre" der fokus var på reetablering av en god hverdag etter å ha opplevd traumatiske hendelser.

Vi hadde vært heldige og fått satt sammen et et særdeles spennende panel bestående av personer med meget varierte erfaringer og opplevelser, men som alle har opplevd krig, terror og konflikt på nært hold. Fra SIOPS stilte rådgiver og veteran Arve Aasbak. I tillegg besto panelet av tidligere bistandsarbeider Rolf Borgos, som leder bistandsnettverket "Borte bra, men hjemme...", og Nille Lauvås som var tilstede i Regjeringskvartalet den 22.07.11 og som har skrevet boken "Etter traumet- Traumatisk stress og PTSD". Psykolog Rolf Lindgren som er medforfatter av "Etter sjokket" var tilstede for å fortelle om hvordan traumer oppstår og hvordan hjernen reagerer ved traumer og PTSD. Arne Ørum som til daglig arbeider i Rådet for psykisk helse var for anledningen ordstyrer.

Varaordfører i Oslo, Khamshajiny Gunaratnam, åpnet panelsamtalen med et sterkt og personlig innlegg.

 

Etter at styreleder i SIOPS, Per Elvestuen, hadde ønsket velkommen og påpekt at kveldens tema var det viktigste vi tok opp denne høsten, ble panelsamtalen åpnet av Oslos varaordfører, Khamshajiny Gunaratnam. Hun var selv tilstede på Utøya 22. juli og trakk paralleller til dette og egen situasjon i forhold til det å komme seg videre etter en traumatisk hendelse. Hun la heller ikke skjul på at det var med en viss "ærefrykt" at hun åpnet dette arrangementet.

- Dette er den vanskeligste talen jeg noen gang har skrevet. Det er få forsamlinger som gjør meg så ydmyk som den forsamlingen jeg står foran nå. Jeg kan ikke stå her og si at jeg forstår hvordan veteraner har det. Jeg kan ikke si at jeg forstår hvordan det er å risikere alt man har for å forsvare alt man er, sa hun.

Det var et godt og variert oppmøte på panelsamtalen. Både veteraner, pårørende og personer som arbeider i Forsvaret og sivile organisasjoner hadde tatt turen.

 

Alle paneldeltakerne var enige om at det viktigste for å komme seg videre etter å ha vært utsatt for en traumatisk hendelse er tidlig helsehjelp og støtte. Erfaringene til paneldeltakerne er imidlertid ganske ulike når det kommer til hvor lett tilgangen på adekvat helsehjelp har vært.

- Man må være ganske ressurssterk for å klare og være syk. Jeg opplevde liten forståelse for min situasjon og skade, og var nødt til å "designe" mitt eget helse- og rehabiliteringsløp, kunne Arve Aasbak fortelle.

Selv har han fått mye utbytte av såkalt eksponeringsterapi der man blant annet utsetter seg for det man frykter. Dette har blant annet ført til at Arve har klart å snu steder, situasjoner og ting som han tidligere oppfattet som noe negativt til noe positivt.

- Jeg har de siste årene vært mange ganger i Midt-Østen, og jeg har klart å snu det negative bildet jeg hadde av Beirut til noe positivt ved at jeg har fått nye og gode opplevelser der, sa Arve.

Selv om paneldeltakerne har meget ulik bakgrunn og ulike erfaringer fra forskjellige deler av verden finnes det allikevel likhetstrekk.

-Traumer er det samme uavhengig av bakgrunn og hva du har opplevd, fortalte psykolog Rolf Lindgren. 

Veteranforbundet SIOPS ønsker å takke alle som har deltatt på høstens møterekke. Oppmøtet på alle de tre møtene har vært formidabelt og vi gleder oss stort til neste års møterekke! Den vil bli publisert på vår nettside om ikke lenge, så følg med!