Nyhetsarkiv 2015

Vel gjennomført infomøte med Veterantelefonen og Kompetansemiljøet for veteraner i NAV

Den 25. november inviterte SIOPS, NVIO og Veteran møter veteran til åpent informasjonsmøte med Veterantelefonen og NAV sitt kompetansemiljø for veteransaker. Dette er to sivile veilednings- og rådgivningstilbud til veteraner, og som vi gjennom dette informasjonsmøte håpet å gjøre enda mer kjent innad i veteranmiljøene og i Forsvaret.

Både Veterantelefonen og NAV sitt kompetansemiljø for veteransaker understreket viktigheten av å ta tidlig kontakt ved utfordringer etter tjeneste. ”Desto tidligere kontakt med hjelpeapparatet, desto større sjanse for å komme tilbake i jobb” var et av budskapene fra Karen Helene Simengård og Gunn Strand i Kompetansemiljøet i NAV.

Veterantelefonen er et nyetablert tilbud i regi av Oslo kommunes veteranprosjekt. Her kan veteraner, pårørende og personell fra humanitære og sivile organisasjoner ringe inn og få konkret oppfølging i forhold til helse- og sosiale spørsmål.

Det som skiller Veterantelefonen fra øvrige akutt-/ og helsefaglige telefoner, er at du ikke trenger ”hele bakgrunnshistorien”. Det helse-/og sosialfaglige personellet som sitter i andre enden – vet at det du ringer om er relatert til livssituasjon etter utenlandsoppdrag.

Veterantelefonen er et toårig prøveprosjekt, og det er fortsatt i tidlig fase med å gjøre tilbudet kjent blant de som kan ha nytte av dette tilbudet. I denne sammenheng var det svært gledelig at det var et bredt sammensatt publikum på infomøtet. Både flere veteraner, veteranorganisasjonene (Veteran møter veteran, NVIO og SIOPS) og Forsvaret (FST/V) var engasjerte tilhørere.