Nyhetsarkiv 2015

Nytt kurs om veteraners psykiske helse

Det er ingen overdrivelse å si at helseoppfølgingen til de veteranene med psykiske belastningsskader er lite tilfredsstillende. I Riksrevisjonens rapport fra 2014 om  ivaretakelse av veteraner fikk både NAV og spesialisthelsetjenesten flengende kritikk. Veteraner som vi er i kontakt melder om at de møter et hjelpeapparat uten nødvendig kompetanse. Rådet for psykisk helse har i samarbeid med oss og de viktigste fagmiljøene utviklet kurset Veteraners psykiske helse med støtte fra Extrastiftelsen. Den første kursrekken ble fulltegnet og det settes nå opp et nytt kurs for leger og psykologer 3.- 4. mars og 20.- 21.oktober 2016.

Målet med kurset er å skape interesse for, og å utvikle kompetanse om psykisk helse og psykiske helseplager hos veteraner blant fastleger, psykologer og psykiatere. Kurset utvikles for og med fagfolk og har stor grad av brukermedvirkning og fortløpende evaluering. Kurset er et videre- og etterutdanningskurs for leger i spesialitetene allmennmedisin (fastleger), arbeidsmedisin og psykiatri, og for psykologer og psykologspesialister. Hvis det er ledige plasser er kurset også åpent for annet helsepersonell. Kurset har to samlinger á to dager: 3. og 4. mars og 20. – 21. oktober 2016.

Kurset er lagt opp slik at deltakerne også vil få en bredere forståelse av psykotraumer, belastningsskader og tilpasningsforstyrrelser generelt, og særlig hos pasientgrupper som over tid har opplevd usikkerhet, vold eller trusler om vold, krig eller katastrofer.

I programkomiteen sitter psykiater Anne-Kristine Bergem (leder av Norsk Psykiatrisk Forening), Lina Linnestad fra Legeforeningen og Trond Ivar Hegge fra Psykologforeningen. Linnestad og Hegge er også tilknyttet Norsk militærmedisinsk poliklinikk. Arve M. Aasbak og Gisle Bruknapp representerer SIOPS, mens prosjektleder Arne Ørum er fra Rådet for psykisk helse. 

Program og påmelding til kurset finner du på nettsiden til Rådet for psykiske helse.