Nyhetsarkiv 2015

Åpent møte: Fra militært til sivilt arbeidsliv

Vi inviterer til åpent møte på  SIOPS’ Info- og Ressurssenter, torsdag 28. januar, kl 18.00 med temaet  Fra militært til sivilt arbeidsliv. Overgangen fra militært til sivilt arbeidsliv er et stort karriereskift for mange forsvarsansatte og veteraner fra internasjonale operasjoner. Denne overgangen går ikke alltid smidig. Grunnene til dette kan være mange; manglende kunnskap i sivilsamfunnet om soldaters kompetanse og CVer utformet i et militært språk blir ofte nevnt.

Men en eventuell manglende smidighet i karriereskiftet handler kanskje også om andre ting? Er det forskjeller i arbeidskultur, hierarkisk struktur og måter å kommunisere på, som gjør overgangen vanskelig? Hva med rekrutteringsprosesser til stillinger i Forsvaret kontra sivile arbeidsplasser? Er veteraner med flere års tjeneste i Forsvaret godt nok forberedt på omstillingen til sivil arbeidstaker? Er det myter knyttet til hva soldater kan og ikke kan, som hindrer sivile arbeidsgivere å ansette tidligere forsvarsansatte?

Denne ettermiddagen vil vi få høre to veteraner om deres møte med og vei inn i det sivile arbeidslivet etter endt ansettelse i Forsvaret.

Paal Ødegaard har vært ansatt i Forsvaret i til sammen 10 år, og har vært i internasjonale operasjoner i Kosovo og Afghanistan. Han har etter dette bl.a vært HR sjef i Aker Solution Angola og er nå HR & Crewing Manager i Yinson Production.

Tom Erik Løkken er Stormingeniør fra Hæren og veteran fra Afghanistan. Han har ledelsesutdannelse fra USA og 10 års erfaring fra rekruttering og bemanning. Han er i dag innehaver av SMA Løkken.

Etter foredragene vil det bli panelsamtale der generalsekretær i NROF, Jørgen Berggrav, og leder for leder for det nasjonale talentsenteret i Manpower Norge, Lars Morten Windelstad, deltar sammen med Ødegaard og Løkken. 

Møteleder: Erik Wold

Møtet arrangeres i samarbeid med NOF, NHO Service, BFO og NROF.

Arrangementet varer til cirka kl. 20. Åpent for alle, gratis inngang og enkel servering.

Velkommen!