Nyhetsarkiv 2015

Fra militært til sivilt arbeidsliv

Det var god stemning hos SIOPS i går da temaet Fra militært til sivilt yrkesliv var på plakaten. Veteranene Paal Ødegaard og Tom Erik Løkken delte gode tips og erfaringer fra overgangen fra det militære til det sivile yrkeslivet.

Hovedfokuset denne kvelden var veteraners egne erfaringer, og hva den enkelte soldat selv kan gjøre for å få en smidig overgang til det sivile arbeidsmarkedet. Ved et karriereskift kan man ikke forvente en sideforskyvning i stilling, ansvar og status. Men med tålmodighet og godt forarbeid vil mange gjøre et godt steg ut i det sivile yrkeslivet. Med en god bro mellom forsvaret og det sivile arbeidsmarkedet, er grunnlaget lagt for interessante stillinger for den enkelte – og spennende og viktig kompetanse kommer til nytte i sivilsamfunnet.

Under panelsamtalen, kyndig ledet av Erik Wold, kom spørsmålet: Hvem er det egentlig som får problemer i overgangen mellom det sivile og militære arbeidslivet? Ifølge Camilla Briså i NROF er det vanskelig å komme med en konkret gruppe, da dette like godt kan være grenaderen uten utdannelse som 58-60 åringen. Hun understreket videre at det sitter mye kompetanse og ressurser i reserveoffiserene som Norge ikke har råd til å la være å bruke. Paal Ødegaards erfaring er at en del av de tøffeste krigerne kan få en del utfordringer, nettopp fordi de har utfordringer med å tilpasse seg et sivilt arbeidsmiljø, de kan bli for militære for det sivile.

Det var særdeles hyggelig at Veteraninspektør Tom Guttormsen tok turen innom og deltok i dialogen. Grenaderer uten sivil utdannelse står i en spesiell situasjon hvis de skal over i det sivile arbeidsmarkedet. Med den nye OF/OR ordningen vil vi få flere grenaderer, og derfor må vi ta tak i dette på en ordentlig måte.

-De vi sender ut, skal vi ta vare på, sa en engasjert Veteraninspektør. 

Veteraninspektør Tom Guttormsen i samtale med Tom Erik Løkken.

 

Paal Ødegaards konkrete tips på veien videre:

* Vær tålmodig – TING TAR TID.

* Vær fleksibel – forbered deg på å «begynne på nytt».

* Vær kreativ i valg av stilling og arbeidsgiver.

* Analyser hva du kan og hva du vil jobbe med.

* Vær villig til å ta sivil utdanning og kurs.

* Bruk ditt nettverk til å forstå hva sivile stillinger betyr – hjelper deg til å identifisere hva du selv kan og hvilke stillinger som passer deg.

* Bruk tid på å «sivilisere» cv og søknad.

* Forbered deg på intervju – les deg opp og tren!

 

Som soldat og veteran har du følgende personlige egenskaper som ALLE arbeidsgivere setter pris på:

* Disiplinert – noe som gjør at du er til å stole på.

* Lojal – noe som betyr at du sier ifra, men samtidig følger beslutninger.

* Selvstendig – du evner å ta tak i utfordringer på egen hånd.

* Løsningsorientert – du finner og foreslår løsninger, ikke problemer.

* Fleksibel – du snur deg fort og tilpasser deg stadig nye situasjoner

* Resultatskapende – du motiveres av å nå resultater.

* Lagspiller – flink til det mellommenneskelige.  

* Hardtarbeidende – lang erfaring i å jobbe hardt.

* Stresstolerant – god trening og erfaring i å beholde roen.