Nyhetsarkiv 2015

”Baksiden av medaljen" overrakt til Helseminister Bent Høie

”Baksiden av medaljen” overrakt til Helseminister Bent Høie

I dag overleverte vi kampanjebudskapet ”Baksiden av medaljen” til Helseminister Bent Høie. Det var særdeles gledelig at det nettopp var helseministeren vi fikk anledning til å møte og frembringe vårt budskap. For "Baksiden av medaljen" handler jo nettopp om helse. Det handler om å leve med skade, rehabilitering av skade og skadebegrensning, sa Generalsekretær Heidi H. Bergfald i møtet med statsråden.

Det er bred enighet om den politiske beslutningen at det er sivilsamfunnet som har ansvaret for veteranivaretakelsen 1 år etter tjeneste. Og det er derfor de sivile departementer og etater som må sørge for at veteraner med helseutfordringer blir møtt med kompetanse, hjelp og støtte. Godt støttet av Forsvaret og frivillige veteranorganisasjoner.

Tidlig helsehjelp øker sjansen for å få tilbake en håndterbar og god hverdag.

Her spiller deltagelse og kontakt med arbeidslivet en svært viktig rolle. Arbeid er viktig for den enkelte veteran, men tenk også på hvilke ressurser samfunnet går glipp av, sa Bergfald til statsråden.

Helseminister Høie tok i mot brevet og baksiden av medaljen merket med SIOPS’ telefonnummer. Høie takket SIOPS og resten av veteranmiljøet for det viktige arbeidet som gjøres med å støtte veteraner i en sårbar livssituasjon. Den hjelp og veiledning som dere gir til enkeltmennesker er uvurderlig. Høie trakk videre frem at veteraner er mennesker som virkelig har bidratt og hatt et sterkt indre ønske om å gjøre en forskjell.

Nedenfor er bilder av kampanjebudskapet som Høie fikk tildelt. Film av overrekkelsen kan se her.