Nyhetsarkiv 2015

Godt landsmøte i egne lokaler

Landsmøtet 2016 ble avholdt den 12. mars. For første gang kunne vi invitere til landsmøte i SIOPS' Info- og Ressurssenter i Kongens gate 3. Over 20 delegater var påmeldt landsmøtet. Selv om dette var et landsmøte med få utskiftinger i tillitsvervene og få saker det ble gjort vedtak på, viste både innlegget om krigsskadepensjon og den åpne debatten at dette var en særdeles engasjert gjeng som ivrer etter å få satt veteransaken på den politiske dagsorden. 

Før selve landsmøtet ble offisielt åpnet hold juridisk rådgiver og talsperson i SIOPS, Anders Grindaker, innlegg om krigsskadepensjon. Det er meget tydelig at dette er et tema som engasjerer mange av våre medlemmer og under innlegget til Anders kom det inn mange gode kommentarer og innspill som vi kommer til å ta med oss videre i møter med politiske myndigheter.

Landsmøtet ble åpnet av statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet Thor Kleppen Sættem.

- Veteranene skal bli møtt med respekt for den jobben de har gjort og de veteranene som har behov for bistand skal bli møtt med verdighet av hjelpeapparatet, var hans klare beskjed til de fremmøtte. 

Et viktig politisk punkt som ble vedtatt under landsmøtet er at SIOPS skal arbeide for at det innføres en modernisert form for krigsskadepensjon. Dette punktet ble tatt inn i Handlingsplanen 2016/17 som du kan lese her.

Per Otto Olsen ble gjenvalgt som nestleder og Roger Helmers ble valgt inn som nytt styremedlem. Bjørn Pettersen tok gjenvalg som ny leder av kontrollkomiteen og Tom Richard Nygård ble valgt som nytt medlem. Odd Arne Aas ble valgt som ny leder av valgkomiteen, mens Jo Ellegård og Tom Erik Løkken tok gjenvalg som medlemmer i samme komité.