Nyhetsarkiv 2015

Kunstutstilling: PTSD- a visual study/ med innlegg av forsker Elin Gustavsen

Veteranforbundet SIOPS har den store gleden av å presentere salgsutstillingen PTSD- a visual study av kunstneren Håvard Furulund. Furulund har arbeidet med forskjellige analoge og digitale teknikker som er trykket på PVC. Utstillingen finner sted i SIOPS' Info- og Ressurssenter i Kongens gate 3, 3. mai kl. 18.00.

Furulund har dykket i temaet rundt PTSD, i samtaler med veteraner og tilgjengelig dokumentasjon. Gjennom å la arbeide fokusere på eldre konflikter, forsøker han å unngå bevist å visualisere det dagsaktuelle, og heller la stemningen i bilde skape følelsen.

Etter åpningen av utstillingen vil vi få et innlegg av forsker ved Institutt for forsvarsstudier Elin Gustavsen. Gustavsen arbeider med PhD-prosjekt om hvordan forstå den norske veteranerfaringen i et samfunnsperspektiv. Prosjektet er basert på intervjudata og utforsker meningsdannelse og selvforståelse blant et utvalg Afghanistan-veteraner og deres partnere. Hun vil holde et innlegg der hun tar for seg hvordan veteranene opplever egen innsats, og hvordan samfunnet anerkjenner deres deltagelse i internasjonale operasjoner.

Tid og sted:  3. mai kl. 18.00, SIOPS' Info- og Ressurssenter, Kongens gate 3. 

Kunstustillingen vil henge i SIOPS' Info- og Ressurssenter i Kongens gate 3, og det vil være mulig å komme og se utstillingen på dagtid i tiden framover.