Nyhetsarkiv 2015

Anders Grindaker takker av i SIOPS

Ti år etter han var med på å etablere Veteranforbundet SIOPS takker talsperson og juridisk rådgiver Anders Grindaker av. Anders kommer fortsatt til å være engasjert i veteransaken, men vil ikke lenger ha noen formell rolle i SIOPS.

Anders har i en årrekke arbeidet hardt og iherdig for å sette livssituasjonen til skadde veteraner på dagsorden. Som talsperson for SIOPS har han vært hyppig brukt i media for å tale de skadde veteranene sak og i 2013 ble han nominert til den første Veteranprisen. I juryens begrunnelse kom det fram at: «Gjennom sitt arbeid har skadde veteraner fått økt oppmerksomhet og tillit i befolkningen og i det politiske miljøet. Grindaker har også engasjert seg privat for å bistå skadde soldater etter tjeneste."


I forbindelse med juletreffet den 8. desember kl. 16.00 er det planlagt en avslutningsfest for Anders i Kongens gate 3 og vi håper du tar turen denne ettermiddagen for å takke av «Mr. SIOPS»!

Mer info om juletreffet kommer snart.